provincie Utrecht

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2020 Maes N.C.M. (Bert) Beheerplan 'Slangenbosje' te Soest 6,3 Mb rapport
gemeente Soest
2020 Maes N.C.M. (Bert), Veen P. (Peter) Herijking oude boskernen.
Landgoed Paleis Soestdijk.
15,8 Mb rapport
Provincie Utrecht
2019 Maes N.C.M. (Bert) Rapport muurvegetatie Houtdokpark 1.2 Mb rapport Groendienst/Departement Stedelijke Ontwikkeling/Stad Gent.
2014 Maes N.C.M. (Bert), Simons E. (Erik) Muurvegetatie van de Kromme Nieuwegracht Utrecht
Verslag inventarisatie 2104
8,9 Mb
Stadswerken, IBU Stadsingenieurs
Gemeente Utrecht
2013 Maes N.C.M. (Bert) Er verdwijnt een juweel van een parkbos voor de A27 2,9 Mb Tuin & Landschap
2013 Maes N.C.M. (Bert), Guinée A. (Anja) Tuin, erf en huisbos  van Rhijnauwen.
Cultuurhistorische en ecologische uitgangspunten voor inrichting en beheer.
8,8 Mb
Gemeente Utrecht
2012 Maes N.C.M. (Bert), Guinée A. (Anja) De Tuin van Oud Amelisweerd.
Cultuurhistorische en ecologische uitgangspunten voor inrichting en beheer.
I=10,4 Mb
II=2,4 Mb

Gemeente Utrecht,
2012 Maes N.C.M. (Bert) Utrechtse grachten bron van historische boomsoorten 2,5 Mb Tuin & Landschap.
2011 Maes N.C.M. (Bert) Historisch dendrologische waarden van de grachtbomen te Utrecht 6,8 Mb
Stadswerken
IBU Stadsingenieurs
gemeente Utrecht
2011 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorische waarde van groen erfgoed 5,1 Mb Tuin & Landschap
2009 Maes N.C.M. (Bert) Muurvegetatie van de Utrechtse gracht- en werfmuren. Verslag inventarisatie 2008-2009. 1,9 Mb bijlage I bijlage II
gemeente Utrecht, Stadswerken, IBU Stadsingenieurs.
2009 Maes N.C.M. (Bert); Dool, E. van den (Emma); Kuiper H. (Henk); Meulenbroek J. (Joost)
Ecologisch waarden Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd Rhijnauwen. Houtsnip, spiegelklokje en waterranonkel. Op basis van literatuurstudie en interviews 21,2 Mb
Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling
2009 Kuiper H. (Henk) in opdracht van Ecologisch Adviesbureau Maes Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.
Op basis van broedvogelinventarisatie 2009.
9,9 Mb
Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling
2009 Maes N.C.M. (Bert) Historische dendrologie landgoederen. Oud en nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. I= 7,0 Mb II= 5,6 Mb
provincie Utrecht
2009 Meulenbroek J. (Joost) Stinzenflora Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 7,3 Mb
Gemeente Utrecht; Stadsontwikkeling
2009 Dort K. van (Klaas) Mossen en korstmossen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 1,7 Mb
Gemeente Utrecht, Afdeling Milieu & Duurzaamheid, Dienst Stadsontwikkeling
2008 Maes N.C.M. (Bert) Advies muurbegroeiing Het Havik in Amersfoort. Regio 1

Gemeente Amersfoort
2004 Wildschut J.T. (Jaap), Brijker H. J. (Hein), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen van de Utrechtse Heuvelrug 2,4 Mb
provincie Utrecht
2003 Maes N.C.M. (Bert) Muurbegroeiing in Utrecht en elders: invloed van de mens en het weer door de tijd heen. 3,9 Mb
gemeente Utrecht
2002 Maes N.C.M. (Bert), Albers L. (Lucia) Het Utrechtse Singelplantsoen, een uniek Zocherpark 9,3 Mb Tuin & Landschap
2002 Maes N.C.M. (Bert), Albers L.(Lucia), Broeders P.W.A., Dool E. van den Dool (Emma) Singelplantsoen Utrecht.
Cultuurhistorisch waarde en aanbevelingen.
77 Mb
Gemeente Utrecht,dienst Stadsbeheer Beleid Buitenruimte en Monumenten
2000 Maes N.C.M. (Bert); m.m.v. Vuik W.
Muurvegetatie van de Utrechtse Gracht- en Werfmuren.

gemeente Utrecht
1999 Stortelder A.H.F.; Dort K.W. van; Schaminee J.H.J.; Smit N.A.C. Vuistregel introductie inheemse flora; Oorspronkelijk inheems genenmateriaal


1998 Maes N.C.M. (Bert) Behoud inheems genenmateriaal van eiken op oefenterrein Leusderheide. 3,1 Mb Bosbouwvoorlichting.
1998 Maes N.C.M. (Bert) Het tuincomplex van het Hiëronymushuis bekeken door Ecologisch Adviesburo Maes 3,9 Mb brochure: Het Hiëronymushuis. De betekenis van het Hiëronymushuis voor de wijk Abstede Hiëronymusgroep Abstederdijk
1997 Maes N.C.M. (Bert); Bakker P. (Piet) Muurvegetatie van de Utrechtse gracht- en werfmuren

gemeente Utrecht
1997 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone wintereiken terug op de Leusderheide. Een verslag van een uniek project.
Tuin & Landschap. 19/9
1997 Maes N.C.M. (Bert) Herintroductie van autochtone wintereiken op de Leusderheide
3,2 Mb Tuin & Landschap
1997 Maes N.C.M. (Bert) Wilde rozen rondom kasteel Amerongen 2,7 Mb Bulletin Kasteel Amerongen
1996 Maes N.C.M. (Bert) Historische dendrologie van parken en buitenplaatsen Soelen, Linschoten en Utrechtse singels 2,3 Mb
Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen
1993 Maes N.C.M. (Bert) Reactie op Groenvisie Berg II, Amersfoort 12 Mb
Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein e.o,.
1993 Maes N.C.M. (Bert) Leusderheide en de Stompert 9,3 Mb
Ministerie van Defensie en Heidemij
1992 Maes N.C.M. (Bert) Tuinen in de stad Utrecht 10,3 Mb Steen-goed. 12
1987 Maes N.C.M. (Bert) Bomen planten.
5,6 Mb Historische Reeks Utrecht - deel 9 OUD-UTRECHT