Natuurgebied

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2020 Maes N.C.M. (Bert) Aanplant van wilde bomen verhoogt biodiversiteit ARTIKEL Nature Today digitaal
2020 Maes N.C.M. (Bert), Aan de natuur overlaten: niet altijd een goed idee ARTIKEL Nature Today digitaal
2020 Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk)
Behoud groen erfgoed.
Geef de wilde bomen en struiken in Nederland en toekomst.
0,1 Mb Vakblad Natuur Bos Landschap
2020 Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk) Geef wilde, autochtone bomen en struiken in Nederland een toekomst ARTIKEL Nature Today digitaal
2017 Maes N.C.M. (Bert) Westelijke Langstraat.
Landschappelijk groen erfgoed cultuurhistorische waardestelling landschapselementen.
7,5 Mb
gemeente Waalwijk
2014 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van
het Meinweggebied
Deel 1: Bosgeschiedenis en onderzoeksresultaten
1,9 Mb Natuurhistorisch Maandblad 103/6
2014 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van
het Meinweggebied
Deel 2: Beheer en toekomst van het Meinwegbos
8,9 Mb Natuurhistorisch Maandblad 103/6
2010 Maes N.C.M. (Bert); Van Loon R. (René)
De Mieden
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer:
De Mieden of: Noordelijke Friese Wouden (Friesland) en de Doezumer Mieden (Groningen)

8,7 Mb
Staatsbosbeheer
2010 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in het Groene Woud.
Verrassende oude boskernen in historisch landschap.

boek Natuurwerkgroep Liempde
2010 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in De Brand.
Overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park.
10,1 Mb
Nationaal Park Loonse en Drunense duinen.
2009 Maes N.C.M. (Bert) Bossen van Veghel. Cultuur- en natuurwaarden van vier boscomplexen in de gemeente Veghel. I=4,4 Mb
II = 5,9 Mb

gemeente Veghel
2009 Kuiper H. (Henk) in opdracht van Ecologisch Adviesbureau Maes Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.
Op basis van broedvogelinventarisatie 2009.
9,9 Mb
Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling
2009 Maes N.C.M. (Bert); Dool, E. van den (Emma); Kuiper H. (Henk); Meulenbroek J. (Joost)
Ecologisch waarden Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd Rhijnauwen. Houtsnip, spiegelklokje en waterranonkel. Op basis van literatuurstudie en interviews 21,2 Mb
Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling
2009 Dort K. van (Klaas) Mossen en korstmossen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 1,7 Mb
Gemeente Utrecht, Afdeling Milieu & Duurzaamheid, Dienst Stadsontwikkeling
2009 Maes N.C.M. (Bert) Quick scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden. 1 Mb
Bosgroep Zuid
2009 Meulenbroek J. (Joost) Stinzenflora Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 7,3 Mb
Gemeente Utrecht; Stadsontwikkeling
2005 Maes N.C.M. (Bert) Beukenhakhout en beukenmalebos op de Veluwe
Bomennieuws. herfst
2005 Maes N.C.M. (Bert) Voorne - inventarisatie duinstruwelen 311 0,7 Mb
Vereniging Natuurmonumenten
2004 Maes N.C.M. (Bert) Onderzoek naar autochtone bomen en struiken in De Graafschap.

Het Geldersch Landschap
2004 Maes N.C.M. (Bert) Verslag en advies over Neerijnen, de Rijswaard en de Loenermark.

Het Geldersch Landschap
2003 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Achterhoek is genenbank van inheemse bomen en struiken. 5,6 Mb Tuin & Landschap. 25/17
2001 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); De Veluwe is nog opvallend rijk aan oud bos en oude houtwallen. 6,1 Mb Nieuwsbrief Geïntegreerd bosbeheer. 7
1999 Stortelder A.H.F.; Dort K.W. van; Schaminee J.H.J.; Smits N.A.C. Beheer van bosranden. Utrecht.


1998 Maes N.C.M. (Bert) De heidesoorten in Nederland. 5,9 Mb Tuin & Landschap. 20/20
1997 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone wintereiken terug op de Leusderheide. Een verslag van een uniek project.
Tuin & Landschap. 19/9
1996 Maes N.C.M. (Bert) De wilde rozen van Meijendel 4,7 Mb Meijendel Mededelingen. 29 IKC-NBLF, Min.LNV
1993 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Ketelaar H. (Henny) Het Beekbergerwoud, Natuurontwikkeling in een voormalig oerbos