Landelijk gebied

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2022 Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk) Het Fortmonderbos.
Onderzoek en aanbevelingen voor aanplant en bosuitbreiding van bomen en struiken in Natura 2000, elementen, oude boskernen, houtsingels, heggen en struwelen.
5,5 Mb
Provincie Overijssel
2019 Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) De problematiek van aanplant van heel veel bomen en nieuwe bossen: nieuwe problemen of nieuwe kansen?
- een bijdrage aan de discussie over de bossenstrategie
0,1 Mb stelling
2018 Maes N.C.M. (Bert) Westelijke Langstraat
Landschappelijk groen erfgoed cultuurhistorische waardestelling landschapselementen
9,6 Mb rapport gemeente Waalwijk
2016 Maes N.C.M. (Bert) Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland.
Cultuurhistorisch waardevolle bossen, houtwallen en heggen.
7,1 Mb brochure Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2016 Maes N.C.M. (Bert) Ommerschans, strenge kolonie van groene weldadigheid 1 Mb Tuin & Landschap. 1
2010 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorie - waardevolle bomen en struiken van de Hooge Heide Midden
Verslag van het vooronderzoek naar herstel van natuur en landschap van Hooge Heide Midden op landschapsschaal.
7,3 Mb Deel 1. Ontstaangeschiedenis en kwaliteiten stichting Geomorfologie Landschap
2009 Maes N.C.M. (Bert) Achtochtone bomen en struiken: een kostbaar bezit en onmisbaar bij klimaatverandering 1,4 Mb brochure: Stilte voor de storm
2009 Maes N.C.M. (Bert) Bossen van Veghel. Cultuur- en natuurwaarden van vier boscomplexen in de gemeente Veghel. I=4,4 Mb
II = 5,9 Mb

gemeente Veghel
2009 Maes N.C.M. (Bert) Quick scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden. 1 Mb
Bosgroep Zuid
2008 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Os B. van (Bert) Van fijnsparbos tot kraamkamer voor inheems loofhout. 3,5 Mb Tuin & Landschap.
2000 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en cultuurhistorie; hand in hand op Waardenkaart van Noord-Brabant. 9,1 Mb Tuin & Landschap. 22/19
1999 Maes N.C.M. (Bert) De linde siert het landschap. 6,6 Mb Tuin & Landschap. 21/7
1999 Maes N.C.M. (Bert) Maretak. 1,9 Mb Tuin & Landschap. 21/3
1999 Maes N.C.M. (Bert) Rapport lindebomen langs Rijksweg A2,
9,5 Mb
Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant
1997 Maes N.C.M. (Bert) Wilde rozen rondom kasteel Amerongen 2,7 Mb Bulletin Kasteel Amerongen
1994 Maes N.C.M. (Bert) Knotwilg symbolisch voor Hollands polderlandschap 3,1 Mb Tuin & Landschap. 18/5
1994 Maes N.C.M. (Bert) Weespervaart en Gaasp tussen Diemen en Driemond.
Ecologisch beheer van wegbeplanting en oevers.
13,7 Mb
Stedelijk beheer Amsterdam, Bureau Stadsecologie