2021

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Kemenade L. van (Lodewijk), Maes N.C.M. (Bert) Ecologisch Adviesbureau Maes, Copini P. (Paul), Brinkkemper O. (Otto)
Behoud genenbronnen van autochtone bomen en struiken in de Bossenstrategie 0,1 Mb Vakblad Natuur Bos Landschap
Maes N.C.M. (Bert) New insights concerning identification, management and conservation of indigenous trees and shrubs in the Netherlands 2,3 Mb Controbu ii Botanice 2021; LVI: 149-167. Roemeniƫ
Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen bieden houvast voor aanpak klimaatvraagstuk 3,7 Mb Nieuwe Veluwe
Maes N.C.M. (Bert), Dool E, van den (Emma) Resultaten Pilot herijking oude boskernen 9,2 Mb
Provincie Utrecht
Maes N.C.M. (Bert) Van een rijk bomenverleden naar een arme toekomst - interview 1 Mb Boomzorg 2/2021
Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) Verslag Inspectie bosstrook Nieuw Amelisweerd langs RW27
3 februari 2021
1,3 Mb
Kerngroep Ring Utrecht