2019

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Kemenade L. van (lodewijk), Maes N.C. M. (Bert) Behoud groen erfgoed
Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland
6,8 Mb rapport
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) De problematiek van aanplant van heel veel bomen en nieuwe bossen: nieuwe problemen of nieuwe kansen?
- een bijdrage aan de discussie over de bossenstrategie

0,1 Mb stelling
Bakker P. (Piet), Maes B. (Bert), Maskew R. (Roger), Stace C. (Clive) Dog-roses ( Rosa sect. Caninae ): towards a consensus taxonomy Piet 0,3 Mb artikel
Maes N.C.M. (Bert) Rapport muurvegetatie Houtdokpark 1.2 Mb rapport Groendienst/Departement Stedelijke Ontwikkeling/Stad Gent.