2019

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert), Simons E. (Erik) 45 Jaar varenmonitoring van een grachtmuur in Utrecht 5,5 Mb Tuin & Landschap
Kemenade L. van (lodewijk), Maes N.C. M. (Bert) Behoud groen erfgoed
Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland
6,8 Mb rapport
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) De problematiek van aanplant van heel veel bomen en nieuwe bossen: nieuwe problemen of nieuwe kansen?
- een bijdrage aan de discussie over de bossenstrategie

0,1 Mb stelling
Bakker P. (Piet), Maes B. (Bert), Maskew R. (Roger), Stace C. (Clive) Dog-roses ( Rosa sect. Caninae ): towards a consensus taxonomy Piet 0,3 Mb artikel
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken
Over klimaatverandering en beplantingskeuze
2Mb Oase
Maes N.C.M. (Bert) Historisch plantgoed van bomen en heesters van 1550-1850.
Verdwenen en bedreigd cultuurhistrosch erfgoed
11,7 Mb Tuingeschiedenis in Nederland III: verdwenen tuinen.
Arminda van der Does (redactie) e.a.

Maes N.C.M. (Bert) Nauwelijks aandacht voor autochtone bomen in natuurbeheer
5,2 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Rapport muurvegetatie Houtdokpark 1.2 Mb rapport Groendienst/Departement Stedelijke Ontwikkeling/Stad Gent.
Grooten P. (Pierre) Voederbomen: zomer-snoei van knotbomen gunstig voor dier, boer en landschap (1) 2,2 Mb De Natuurgids
Grooten P. (Pierre) Voederbomen: de beesten smull(d)en ervan (2) 3.5 Mb De Natuurgids