2012

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Advies voor het Herstelplan bomen in de Maasheggen van Staatsbosbeheer.
Keuze van boomsoorten en aantallen.
3,6 Mb
Staatsbosbeheer
Maes N.C.M. (Bert), Krüse H. (Hans) Behoud van muurplanten bij restauratiewerkzaamheden 4,2 Mb
Groen
Maes N.C.M. (Bert) De Plataan: boom van het jaar 5,4 Mb Groen 7/8
Maes N.C.M. (Bert), Guinée A. (Anja) De Tuin van Oud Amelisweerd.
Cultuurhistorische en ecologische uitgangspunten voor inrichting en beheer.
I=10,4 Mb
II=2,4 Mb

Gemeente Utrecht,
Maes N.C.M. (Bert) Historisch sortiment siert Snouck van Loosenpark in Enkhuizen. 1,9 Mb Tuin & Landschap 6
Maes N.C.M. (Bert), Roeleveld L. (Lex), Ceelen R. (Robert) Houtwallen en historische beplanting: veldervaringen, herstel en onderhoud 0,7 Mb
Tot hier en niet verder: Historische wallen in het Nederlandse landshap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort,
Maes N.C.M. (Bert) Langs de Dinkel leven de rivieroeverbossen. 8,1 Mb Tuin & Landschap 15/16
Maes N.C.M. (Bert) Utrechtse grachten bron van historische boomsoorten 2,5 Mb Tuin & Landschap.