2009

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) Achtochtone bomen en struiken: een kostbaar bezit en onmisbaar bij klimaatverandering 1,4 Mb
brochure: Stilte voor de storm
Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Maes N.C.M. (Bert) Autochtone eiken met pit in Nederland en Vlaanderen 5,6 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert), Warendorf F. (Frank) Beatrixpark. Monumentaal park aan de Zuidas 7,3 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert), Loggen J. (Jan) Boomboeketten Oud-Bussem zijn nog springlevend 3,& Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Bossen van Veghel. Cultuur- en natuurwaarden van vier boscomplexen in de gemeente Veghel. I= 4,4 Mb II= 5,9 Mb
gemeente Veghel
Kuiper H. (Henk) in opdracht van Ecologisch Adviesbureau Maes Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen.
Op basis van broedvogelinventarisatie 2009.
9,9 Mb
Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling
Maes N.C.M. (Bert); Dool, E. van den (Emma); Kuiper H. (Henk); Meulenbroek J. (Joost)
Ecologisch waarden Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd Rhijnauwen. Houtsnip, spiegelklokje en waterranonkel. Op basis van literatuurstudie en interviews 21,1 Mb

Gemeente Utrecht, Stadsontwikkeling
Maes N.C.M. (Bert) Historische dendrologie landgoederen. Oud en nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. I= 7,0 Mb II= 5,6 Mb
provincie Utrecht
Dort K. van (Klaas) Mossen en korstmossen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 1,7 Mb
Gemeente Utrecht, Afdeling Milieu & Duurzaamheid, Dienst Stadsontwikkeling
Maes N.C.M. (Bert) Muurvegetatie van de Utrechtse gracht- en werfmuren. Verslag inventarisatie 2008-2009. 1,9 Mb
 bijlage I
bijlage II
gemeente Utrecht, Stadswerken, IBU Stadsingenieurs.
Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 1 - SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
10,6 Mb
Staatsbosbeheer
Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 2 - geen SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
3,8 Mb

Maes N.C.M. (Bert) Oud-Bussem - historische park- en laan beplanting. 2,5 Mb
SAS institute BV
Roeleveld L. (Lex); Maes N.C.M. (Bert) Quick scan natuurhistorische landschapselementen van de Marensche Waarden. 3,2 Mb
Dekker van de Kamp landschapsontwikkeling BV
Maes N.C.M. (Bert) Quick scan van enkele bosterreinen in de gemeente Uden. 0,7 Mb
Bosgroep Zuid
Meulenbroek J. (Joost) Stinzenflora Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. 7,3 Mb
Gemeente Utrecht; Stadsontwikkeling