provincie Zeeland

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2013 Maes N.C.M. (Bert) Berkenbosch. Historisch-dendrologische waarden van de buitenplaats Berkenbosch te Oostkapelle

7,6 Mb
Staatbosbeheer Regio Zuid
2013 Maes N.C.M. (Bert), Korpel L. (Luc) Buitenplaats Berkenbosch. Historische beplanting als cultureel erfgoed 8,9 Mb Tuin & Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Kademuren van Middelburg. Inventarisatie van de muurbegroeiing en advies inzake beheer en behoud. 6,1 Mb
bijlage 0,3 Mb

gemeente Middelburg
2003 Maes N.C.M. (Bert) Stichting vraagt om meer respect voor Zeeuwe bomen 9 Mb Tuin & Landschap
1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zeeland

Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Inventarisatie inheems genenmateriaal in het zeekleigebied van Zeeland en aangrenzende gebieden
13,2 Mb
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.