provincie Overijssel

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2016 Maes N.C.M. (Bert) Ommerschans, strenge kolonie van groene weldadigheid 1 Mb Tuin & Landschap. 1
2012 Maes N.C.M. (Bert) Langs de Dinkel leven de rivieroeverbossen. 8,1 Mb Tuin & Landschap 15/16
2007 Maes N.C.M. (Bert); Tienstra N. (Niels) Sallandse Heuvelrug: een paradijs voor bomen, vogels en mensen. 6,1 Mb Tuin en Landschap.
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Overijssel - Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 6,3 Mb
Staatsbosbeheer
2007 Maes N.C.M. (Bert) Deventer-koplopers.
Autochtone genenbronnen en cultuurhistorie in de IJsseluiterwaarden.
2,2 Mb
DLG Overijssel, Provincie Overijsssl en Gemeente Deventer
2006 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Oude boskernen, houtwallen en struwelen op de Sallandse Heuvelrug. 2,4 Mb
Het Oversticht
1997 Maes N.C.M. (Bert) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in de houtwallen en bosjes gelegen nabij Huis Den Doorn.

Grontmij
1996 Albers L. (Lucia) ; Maes N.C.M. (Bert); Jansen I.; Driessen M. Ontwerpen van de Worp. 4,2 Mb

gemeente Deventer
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Oost-Twente


1992 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken, Oost-Twente

DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek