provincie Limburg

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2020 Maes N.C.M. (Bert) Het Savelsbos, het mooiste en oudste bos van Nederland 6,5 Mb Grueles 40
2019 Grooten P. (Pierre) Voederbomen: zomer-snoei van knotbomen gunstig voor dier, boer en landschap (1) 2,2 Mb De Natuurgids
2019 Grooten P. (Pierre) Voederbomen: de beesten smull(d)en ervan (2) 3.5 Mb De Natuurgids
2018 Maes N.C.M. (Bert) Monumentale zomerlinden in Vijlen 4 Mb Bomennieuws
2015 Maes N.C.M. (Bert), Westreenen F. van (Frank), Kraaij R. (Robin) Oude bossen, houtwallen en heggen in het hoogste Zuid-Limburg.
boek Stichting ARK
2015 Maes N.C.M. (Bert) De inheemse bomen en struiken van het hoogste Zuid-Limburg 3,1 Mb Planten
2014 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van
het Meinweggebied
Deel 1: Bosgeschiedenis en onderzoeksresultaten
1,9 Mb Natuurhistorisch Maandblad 103/6
2014 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van
het Meinweggebied
Deel 2: Beheer en toekomst van het Meinwegbos
8,9 Mb Natuurhistorisch Maandblad 103/6
2013 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Rapport Limburg. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 4,8 Mb
Staatsbosbeheer
2011 Maes N.C.M. (Bert) Natuurlijke rijkdom in Limburgs eikenbos 1,5 Mb Tuin & Landschap. 33/19
2011 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Rapport Maasheggen. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 15,7 Mb
Staatsbosbeheer
2010 Maes N.C.M. (Bert); Westreenen F. van (Freek) De Wilde mispel in Limburg
een inheems buitenbeentje, de Mieselaer of Mieselbaum
1,2 Mb Natuurhistorisch Maandblad. 10/4
2010 Maes N.C.M. (Bert) Uniek Limburgs lindebos herbergt winter- en zomerlinde 6,6 Mb Tuin & Landschap 32/2
2007 Maes N.C.M. (Bert) Beheersvisie Jochum-Hof
1,9 Mb
gemeente Venlo
2007 Maes N.C.M. (Bert); Denessen R. (Roy) Redengevende omschrijving Botanische Tuin van De Jochum-Hof van Steyl.

gemeente Venlo
2006 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Een beschrijving van de cultuurhistorische waardevolle groenelementen. Beschermd dorpsgezicht Steyl. 3,4 Mb
gemeente Venlo
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederlands en Belgisch Limburg 5,1 Mb
Natuurhistorisch Maandblad. 95/7
2005 Maes N.C.M. (Bert) De Botanische Tuin van Steyl Jochum-Hof
Cultuurhistorische betekenis in relatie tot het Beschermd Dorpsgezicht van Steyl
2,4 Mb
gemeente Venlo
2005 Maes N.C.M. (Bert); Roeleveld L. (Lex) Tij keert voor Maasheggen
Tuin & Landschap. 27/15
2005 Maes N.C.M. (Bert); Kluck B. (Bart); Denessen R (Roy) De Jochum-Hof van Steyl.
Cultuurhistorisch drieluik.


gemeente Venlo
2005 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Rapport inzake de muurvegetatie van de walmuur, gelegen langs de Preekherengang te Maastricht

advocaat bewonersgroep Maastricht
2005 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Kloostertuin herberg van cultuurhistorisch erfgoed 10,8 Mb
Tuin & Landschap. 27/23
2005 Maes N.C.M. (Bert) Verslag van een oriënterend bezoek ter bepaling van de waarde van de vegetatie op de de ruïne Genneperhuis en omgeving. 6,7 Mb

Vista landscape and urban design, Amsterdam
1998 Maes N.C.M. (Bert) Betekenis van de steilrand- en tuinbegroeiing Venloseweg nr 6 te Grubbenvorst 1,5 Mb
bewoners Venloseweg nr 6 te Grubbenvorst
1997 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg

Dienst Landelijk Gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zuid-Limburg

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisaie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg 29,2 Mb
Dienst Landelijk gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1993 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.
Deelproject: inventarisatie inheems genenmateriaal in Oost-Twente, Rivierengebied en Zuid-Limburg.
2,6 Mb
Informatie- en Kenniscentrum, Natuur, Bos, Landschap en Fauna
Wageningen