provincie Friesland

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2014 Maes N.C.M. (Bert); Van Loon R. (René), Vitis-Idaea en Greenspot. Rapport De Noardlike Fryske Wâlden.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in het Nationaal LandschapNoardlike Fryske Wâlden.
19,8 Mb
Landschapsbeheer Friesland
2010 Maes N.C.M. (Bert) De Mieden, een landschap vol verrassingen 1,9 Mb Tuin & Landschap 32/18
2010 Maes N.C.M. (Bert); Van Loon R. (René)
De Mieden
Inventarisatie autochtone bomen en struikenin de terreinen van Staatsbosbeheer:
De Mieden of: Noordelijke Friese Wouden (Friesland) en de Doezumer Mieden (Groningen)

8,7Mb
Staatsbosbeheer
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (Rene) Rapport Zuid- en Oost-Friesland.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer.
5,5 Mb
Staatsbosbeheer