provincie Drenthe

< <
jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2017 Maes N.C.M. (Bert); Schutte W. (Wendy) De koloniën van Weldadigheid 6,9 Mb Tuin & Landschap
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris)Oorspronkelijk inheemse houtige gewassen in Drenthe. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen. I=11 Mb
II=11Mb

provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject:Inventarisatie inheems genenmateriaal in Drenthe


provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten