Nederland

.
jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2021 Maes N.C.M. (Bert) Van een rijk bomenverleden naar een arme toekomst - interview 1 Mb Boomzorg 2/2021
2021 Maes N.C.M. (Bert) New insights concerning identification, management and conservation of indigenous trees and shrubs in the Netherlands 2,3 Mb Controbu ii Botanice 2021; LVI: 149-167. Roemenië
2020 Maes N.C.M. (Bert) redactie Historische beplanting van Landweer langs de Snelle Loop 9,8 Mb
Waterschap Aa en Maas i.s.m. gemeentes Gemert-Bakel en Laarbeek; Heemkundekring
2020 Maes N.C.M. (Bert) 'Geef wilde bomen en struiken positie van een monument 0,1 Mb Duin.
2020 Maes N.C.M. (Bert) Aanplant van wilde bomen verhoogt biodiversiteit ARTIKEL Nature Today digitaal
2020 Maes N.C.M. (Bert), Aan de natuur overlaten: niet altijd een goed idee ARTIKEL Nature Today digitaal
2020 Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk) Geef wilde, autochtone bomen en struiken in Nederland een toekomst ARTIKEL Nature Today digitaal
2019 Kemenade L. van (lodewijk), Maes N.C. M. (Bert) Behoud groen erfgoed
Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland
6,8 Mb rapport
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2019 Bakker P. (Piet); Maes B. (Bert); Maskew R. (Roger) ; Stace C. (Clive) Dog-roses ( Rosa sect. Caninae ): towards a consensus taxonomy Piet 0,3 Mb artikel
2019 Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) De problematiek van aanplant van heel veel bomen en nieuwe bossen: nieuwe problemen of nieuwe kansen?
- een bijdrage aan de discussie over de bossenstrategie

0,1 Mb stelling
2017 Maes N.C.M. (Bert) Boom van het jaar 2017.
Onbekendheid maakt de haagbeuk kwetsbaar.
10,2 Mb Vakblad Groen
2017 Bont G. de (Guido); Maes N.C.M. (Bert) De historische vlechtheg in Nederland 11,5 Mb brochure
Stichting Vlechtheggen in Zuid-Nederland
2016 Maes N.C.M. (Bert) De winterlinde, boom van het jaar 2016 2,4 Mb Groen. 11
2016 Maes N.C.M. (Bert) De betekenis en ouderdom van de beplanting in de Koloniën van Weldadigheid.Cultuurhistorische en ecologische waardestelling van bomen en heesters in de Koloniën van Nederland en België10,7 Mb
provincie Drenthe
2016 Maes N.C.M. (Bert) Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland.
Cultuurhistorisch waardevolle bossen, houtwallen en heggen.
7,1 Mb brochure Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2015 Maes N.C.M. (Bert) Monumentale iepen in Nederland bedreigd 5,6 Mb Bomennieuws
2015 Maes N.C.M. (Bert) Bloemen van inheemse bomen 5,5 Mb Tuin & Landschap
2014 Maes N.C.M. (Bert) Wilde appelbomen in Nederland 5 Mb
3,5 Mb
Bomennieuws
POMOS

2014 Maes N.C.M. (Bert) Een boom met een rijke cultuurhistorie. 13,2 Mb Groen
2014 Maes N.C.M. (Bert) De Wintereik (Quercus petraea): inheems maar zeldzaam 8,6 Mb Tuin & Landschap.
2014 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en struiken op wallen en dijken 8,8 Mb Tuin & Landschap
2012 Maes N.C.M. (Bert), Roeleveld L. (Lex), Ceelen R. (Robert) Houtwallen en historische beplanting: veldervaringen, herstel en onderhoud
Tot hier en niet verder: Historische wallen in het Nederlandse landshap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort,
2012 Maes N.C.M. (Bert) De Plataan: boom van het jaar 5,4 Mb Groen 7/8
2012 Maes N.C.M. (Bert), Krüse H. (Hans) Behoud van muurplanten bij restauratiewerkzaamheden 4,8 Mb Groen
2011 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse iepen 2 Mb Tuin & Landschap 13A thema: Ulmus
2011 Maes N.C.M. (Bert) Fruit in de Nederlandse natuur 2,4 Mb Tuin & Landschap. 35/8
2011 Bakker P. (Piet), Maes N.C.M. (Bert), Kruijer J.D. (Hans) De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland 5,8 Mb Gorteria 35
2011 Maes N.C.M. (Bert) Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed. 14,8 Mb Praktijkreeks Cultureel Erfgoed 48/17 redactie Praktijkreeks Cultureel Erfgoed Den Haag en Hylkema Consultants te Utrecht
2011 Maes N.C.M. (Bert), Krüse H. (Hans) Beschermde muurplanten. Ecologie en technische maatregelen bij beheer en behoud 17,2 Mb Praktijkreeks Cultureel Erfgoed 48/17 redactie Praktijkreeks Cultureel Erfgoed Den Haag en Hylkema Consultants te Utrecht
2010 Maes N.C.M. (Bert) Dwergstruiken worden steeds zeldzamer 1,9 Mb Tuin & Landschap 32/14
2010 Maes N.C.M. (Bert) Bijzondere bomen in Nederland. 250 Verhalen.
boek Bomenstichting, Utrecht
2009 Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 1 - SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
10,6 Mb
Staatsbosbeheer
2009 Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 2 - geen SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
3,8 Mb

2009 Maes N.C.M. (Bert) Achtochtone bomen en struiken: een kostbaar bezit en onmisbaar bij klimaatverandering 1,4 Mb brochure: Stilte voor de storm
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen behoeven apart beheer.
Bionieuws
2008 Maes N.C.M. (Bert) Elzen in de lage landen 6,0 Mb Tuin & Landschap
2007 Maes N.C.M. (Bert) Begraasde eikenclusters of hakhoutstoven.
Vakblad Natuur, Bos, Landschap. juni/juli
2007 Maes N.C.M. (Bert) Autochtoon plantsoen onvoldoende opgewassen tegen veranderd klimaat.
Tuin & Landschap. 29/15
2007 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone beuken kunnen tegen een stootje. 5,7 Mb Tuin & Landschap. 29/17
2007 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 7,7 Mb
Bomennieuws info over publicatie boek
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Zeldzame resten genetisch erfgoed
Grasduinen. april
2006 Maes N.C.M. (Bert) Twee inheemse eiken: hun herkomst, hun toekomst.
Tuin & Landschap. 24-thema
2006 Maes N.C.M. (Bert) Klein wild fruit. 3,7 Mb
Tuin & Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse eiken: waar vinden we ze? 3,4 Mb Tuin & Landschap. 24-thema
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Inheemse bomen en struiken opgetekend
AMBulletin. 7
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 3,2 Mb Bomennieuws
2006 Maes N.C.M. (Bert), Grimberg G. (Gerard) Het pitje en de kano.
Inheemse bomen en struiken beschreven.
3,7 Mb
Tuin & Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert); Ludwig H. (Herman) Eik kenmerkend voor cultuurhistorie Nederland
Tuin & Landschap. 24-thema
2005 Maes N.C.M. (Bert) Wilde appels en peren, de krenten in het landschap
Tuin & Landschap. 27/9
2004 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Wilde rozensoorten van ons land
Arbor Vitae. 14/3
2004 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) De wilde rozen van Nederland.
Tuin & Landschap. 26/2
2003 Maes N.C.M. (Bert) Oogstrapport Zoet kers, Prunus avium subsp. Avium.

gemeente Utrecht
2003 Maes N.C.M. (Bert) Muurbegroeiing en de Flora- en Faunawet.
Vakblad Natuurbeheer. 42/6
2003 Maes N.C.M. (Bert) Muurbegroeiing
Arbor Vitae
2003 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genenbank en Zaadgaarden voor behoud inheemse planten.
Tuin & Landschap. 25/11
2002 Maes N.C.M. (Bert); Brinkkemper O. (Otto) Sleedoorns en Pruimen
De Levende Natuur. 103/5
2002 Albers L. (Lucia); Maes N.C.M. (Bert) Restoration and management of historic parks and gardens. 4,3 Mb Dendroogilosed uurimused eestis III. Talinn.
2002 Maes N.C.M. (Bert) Natural value and management of historic parks and gardens.
Trees, shrubs and the woodland biotope.
4,3 Mb Dendrological reasearchers in Estonia II Estonian Agricultural University - Forest Research Institute
2002 Maes N.C.M. (Bert), Rövekanp C. (Chris) Exoten, een gevaar voor inheemse bomen? 4,1 Mb Tuin & Landschap
2002 Maes N.C.M. (Bert); Bakker, P. (Piet) Evaluatie Beschermingsplan Muurplanten. Muurplantenbeleid in de periode 1988-2000. Wageningen. 1,2 Mb
Min. LNV
2002 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en struiken in Nederland. Inheems, autochtoon, exoot en archeofiet. 3,5 Mb Gorteria. 28/1
2002 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Autochtone bomen en struiken: De basis voor biodiversiteit. 0,1 Mb Vakblad Natuurbeheer. 41/4
2002 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken nieuw in de Rassenlijst
Tuin & Landschap
2001 Maes N.C.M. (Bert) Muurplanten op de schopstoel.
Tuin & Landschap. 23/20
2001 Maes N.C.M. (Bert); Albers L. (Lucia)
Historie belangrijkste uitgangspunt bij laanbeheer.
Tuin & Landschap. 23/11
2001 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Bosranden verdienen aparte plek in landschapsbeheer.
Tuin & Landschap. 23/6
2001 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de duinen, deel 1. 5,6 Mb
Duin. 24/1
2001 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de duinen, deel 2. 7,3 Mb Duin. 24/3
2001 Maes N.C.M. (Bert) Achtochtone bomen en struiken in de duinen 1 Mb Struwelen, verguisd of vergeten? Gemeente waterleidingen Amsterdam ism NECOV
Themadag duinstruwelen 2001
2000 Maes N.C.M. (Bert) Oud bos als bron van autochtone bomen en struiken. 5,9 Mb Nederlands bosbouw tijdschrift. 72/4
2000 Maes N.C.M. (Bert) Muurnatuur biedt onderdak aan broedvogels en insecten
Tuin & Landschap
2000 Maes N.C.M. (Bert) Meer natuur in tuin, park en buitenplaats 7,8 Mb Tuin & Landschap
2000 Maes N.C.M. (Bert), Rövekanp C. (Chris) Exoten, plaag en aanwinst 9,1 Mb Tuin & Landschap
2000 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en geschiedenis 9,8 Mb hoofdstuk in Bomen en mensen. Een oeroude relatie. Bomenstichting
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland; onderdeel boom en struiksoorten. Bijlage bij Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. 2,1 Mb
Min. LNV, Expertisecentrum LNV onderdeel natuurbeheer, Wageningen
2000 Maes N.C.M. (Bert) Autochtonous trees and shrubs in the Netherlands 9,8 Mb Dendrological reasearchers in Estonia II Estonian Agricultural University
Forest Research Institute
2000 Maes N.C.M. (Bert); Brinkkemper O. (Otto)
Autochtone bomen en struiken; een historische-ecologische benadering.
Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis gemeente Gent
1999 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone planten; resultaten na tien jaar onderzoek. 7,2 Mb Tuin & Landschap. 21/25
1999 Maes N.C.M. (Bert) De linde siert het landschap. 6,6 Mb Tuin & Landschap. 21/7
1999 Maes N.C.M. (Bert) Maretak. 1,9 Mb Tuin & Landschap. 21/3
1999 Maes N.C.M. (Bert) Bramen, lastig maar attractief. 6,3 Mb Tuin & Landschap. 21/19
1999 Stortelder A.H.F.; Dort K.W. van; Schaminee J.H.J.; Smits N.A.C. Beheer van bosranden. Utrecht.


1999 Maes N.C.M. (Bert); Moens F. (Frank) Maretak maakt bomen monumentaal. 2,9 Mb Bomennieuws. 24/3
1999 Maes N.C.M. (Bert) Over elsbessen, fladderiepen en de Spaanse aken 7,8 Mb Nieuwe Wildernis.
1999 Maes N.C.M. (Bert) Boom- en struiksoorten die net niet in Nederland thuis zijn 1 Mb Tuin & Landschap
1998 Maes N.C.M. (Bert) Hoe inheems zijn onze inheemse bomen en struiken?
De Levende Natuur. 99/1
1998 Maes N.C.M. (Bert) De heidesoorten in Nederland. 5,9 Mb Tuin & Landschap. 20/20
1998 Maes N.C.M. (Bert) Groeiplaatsen van Populus nigra.

IBN-DLO; Wageningen.
1998 Maes N.C.M. (Bert) De wilde grove den is uitgestorven in Nederland, of toch niet? 3,3 Mb Tuin & Landschap. 20/4
1998 Maes N.C.M. (Bert) Hakhoutbomen, een bijzonder cultuurverschijnsel.
Bomennieuws. 23/4
1998 Maes N.C.M. (Bert) Bitterzoet houdt van water maar is ook dol op zand 3,4 Mb Tuin & Landschap
1997 Maes N.C.M. (Bert) Zwarte populier, grauwe abeel en ratelpopulier 5 Mb Tuin & Landschap. 19/20
1997 Maes N.C.M. (Bert) Zwarte en witte els in Nederland volop te bewonderen 4,7 Mb Tuin & Landschap. 19/4
1997 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Ketelaar H. (Henny) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Registratie- en kwaliteitscontrole van inheems genenmateriaal
13, Mb
IKC-NBLF; Min.LNV
1997 Maes N.C.M. (Bert) Native trees and shrubs, a neglected side of the wild flora. 0,7 Mb Acta botanica Neerlandica. nr 46.
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in Nederland. 3,6 Mb Bosbouwvoorlichting. 6
1997 Maes N.C.M. (Bert) Aandacht voor inheemse bomen en struiken. (met determinatietabellen voor Crataegus en Rosa).
Streepzaad, 3 (2)
1997 Maes N.C.M. (Bert), Kuipers M.J., Klomp H. Michels J., Schulte A.G.(redactie), Vries A. de, Wielinga A.G.
Flora en fauna in en om ruines 10,1 Mb hoofdstuk in Ruïnes in Nederland
Rijksdienst voor monumentenzorg
1996 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en Monumenten 47,7 Mb boek Restauratievademecum/Rijksdienst voor Monumentenzorg
1996 Maes N.C.M. (Bert) Wilde gagel zit vol verrassingen 1,3 Mb Tuin & Landschap. 18/26
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in de kustduinen


1996 Maes N.C.M. (Bert) De wilde bremmen van ons land 3,9 Mb Tuin & Landschap
1996 Maes N.C.M. (Bert) Coryllus avellana, de hazelaar 3,3 Mb Tuin & Landschap
1996 Maes N.C.M. (Bert) Mispel hoort bij Nederland 3,1 Mb Tuin & Landschap
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in het oostelijk rivierengebied

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1995 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Inventarisatie inheems genenmateriaal in de kustduinen
I=21 Mb
II=28 Mb

IKC-NBLF; Min.LNV
1995 Maes N.C.M. (Bert); Bruinsma J. Inheemse berken
Pionierbomen met een kort en krachtig leven
3,6 Mb Tuin & Landschap. 19/4
1995 Maes N.C.M. (Bert) Beheer van duinstruwelen 3,9 Mb Tuin & Landschap. 19/25
1995 Maes N.C.M. (Bert); Grimberg G.T.M. Conferentie de toekomst van inheemse bomen en struiken, in 1995

IKC-NBLF; Min.LNV
1995 Maes N.C.M. (Bert) Wilde ribes behoort tot schaduwrijke ondergroei van bossen 1,9 Mb Tuin & Landschap
1995 Maes N.C.M. (Bert) Vlieren houden van dynamiek 2 Mb Tuin & Landschap
1994 Maes N.C.M. (Bert) Knotwilg symbolisch voor Hollands polderlandschap 3,1 Mb Tuin & Landschap. 18/5
1994 Maes N.C.M. (Bert) Esdoorns in Nederland: een randverschijnsel 2,1 Mb Tuin & Landschap. 18/9
1994 Maes N.C.M. (Bert) Duinstruweel bevat dynamische en gevarieerde beplanting 3,2 Mb Tuin & Landschap. 18/24
1994 Maes N.C.M. (Bert) Wilde rozen leveren bijdrage aan structuurrijkdom in natuur 2,9 Mb Tuin & Landschap
1994 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken bedreigd in voortbestaan 1,1 Mb Tuin & Landschap
1994 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse struikwilgen voor de drogere gronden 1,9 Mb Tuin & Landschap
1993 Prins G.A.H. ; Maes N.C.M. (Bert); Smit M.J.T.M. De wintereik in Nederland 16,2 Mb
St. Kritisch Bosbeheer
1993 Maes N.C.M. (Bert) Meidoorn: karakteristieke Nederlandse struik 2 Mb Tuin & Landschap. 15/11
1993 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse iepen minder gevoelig voor iepenziekte 3 Mb Tuin & Landschap. 15/17
1993 Maes N.C.M. (Bert) Klimmers belangrijk voor rijkdom bossen 2,1 Mb Tuin & Landschap. 15/22
1993 Maes N.C.M. (Bert) Hulst, een wintergroen buitenbeentje
Meer wilde bomen door minde intensief bosbeheer
3,5 Mb Tuin & Landschap. 15/26
1993 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.
Deelproject: randvoorwaarden en knelpunten bij behoud en toepassing van inheems genen materiaal
14,1 Mb
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek / IKC-NBLF
1993 Maes N.C.M. (Bert) Onze inheemse boomsoorten 4,2Mb Bomennieuws
1993 Maes N.C.M. (Bert), Simons E. (Erik) Wintereik: 'opgeruimde' inlandse eik 2,2 Mb Tuin & Landschap
1992 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse fruitbomen: wilde appel en wilde peer
Bescherming in Nederland voorzichtig van start
2,4 Mb Tuin & Landschap. 14/7
1992 Maes N.C.M. (Bert) Gevelbegroeiing en klimplanten.
Restauratievademecum.
1992 Maes N.C.M. (Bert) Selectie in bosrelicten levert prunuskloon "Landscape Bloom" op. 2,4 Mb Tuin & Landschap
1992 Maes N.C.M. (Bert) Kornoelje inheems in Nederland.
Veel toegepast door sierwaarde en spontane verjonging.
2,2 Mb Tuin & Landschap
1991 Maes N.C.M. (Bert) Boomsoorten in Nederland: hun geschiedenis en gebruik
5 Mb hoofdstuk in Monumentale bomen in Nederland
Boom/Bomenstichting Amsterdam

1991 Maes N.C.M. (Bert); Vuure T. van (Cis ); Prins G. (Gert) Inheemse bomen en struiken in Nederland.
Bedreiging, behoud en herintroductie van inheems genenmateriaal
15,6 Mb
St. Kritisch Bosbeheer / Directie Bos- en Landschapsbouw
1990 Maes N.C.M. (Bert) De lindeboom in Nederland
deel 1
deel 2 - een linde-excursie
deel 3- slot van de linde-excursie
2,6 Mb Bomennieuws
1990 Maes N.C.M. (Bert) De linde in Nederland
Algemeen in woonomgeving, bijna verdwenen in natuur
5 Mb Tuin & Landschap. 12/2
1990 Maes N.C.M. (Bert) De lindesoorten van Nederland 5,4 Mb Gorteria 16
1990 Maes N.C.M. (Bert) De inheemse lindes in ons land 1,7 Mb Groen nr 11
1989 Maes N.C.M. (Bert); Vuure T. van (Cis ) De linde in Nederland 33,1 Mb
Stichting Kritisch Bosbeheer / Directie Bos- en Landschapsbouw
1989 Maes N.C.M. (Bert), Herk K. van (Kok) Educatie met muurplanten 5,4 Mb Mens en natuur