België

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2019 Maes N.C.M. (Bert) Rapport muurvegetatie Houtdokpark 1.2 Mb rapport Groendienst/Departement Stedelijke Ontwikkeling/Stad Gent.
2016 Maes N.C.M. (Bert) De betekenis en ouderdom van de beplanting in de Koloniën van Weldadigheid.
Cultuurhistorische en ecologische waardestelling van bomen en heesters
in de Koloniën van Nederland en België
10,7 Mb
provincie Drenthe
2011 Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Zwaenepoel A. (Arnout), Opstaele B. (Bart), Maes N.C.M. (Bert) Toppers in Vlaanderen 7,7 Mb Bosrevue (B)
2010 Bastiaens J, (Jan); Vanden Bremt P. (Paul); Brinkkemper O. (Otto); Cosyns E. (Eric); Deforce, K. (Koen); De Keersmaeker L. (Luc); Kooistra M.J. (Marja); Leenders K.A.H.W. (Karel); Van Loon R. (René); Ludwig, H. (Herman); Maes N.C.M. (Bert); Vander Mijnsbrugge, K. (Kristine); Tack G. (Guido); Vera H. (Hein); Zwaenepoel A. (Arnout) Eikenerfgoed in Nederland en Vlaanderen. Eikenbossen en eikenstoven in heden, verleden en toekomst. 8,5 Mb Historisch-Geografisch-Tijdschrift. 28/4
2009 Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Maes N.C.M. (Bert) Autochtone eiken met pit in Nederland en Vlaanderen 5,6 Mb Tuin & Landschap
2008 Vander Mijnsbrugge K. (Kristine), Maes N.C.M. (Bert) Vlaanderen koestert oorspronkelijke bomen en struiken 8,5 Mb Tuin & Landschap. 25
2008 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Groenendaal. Provincie Vlaams-Brabant.
Een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijke en inheemse genen bronnen.
6,4 Mb
Agentschap voor natuur en Bos, Brussel
2008 Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Maes N.C.M. (Bert) Wilde appels in de Lage Landen bedreigd door habitatverlies en hybridisatie 1 Mb Natuurfocus
2007 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Vlaanderen
Groencontact. 2
2007 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 7,7 Mb
Bomennieuws info over publicatie boek
2006 Maes N.C.M. (Bert), Grimberg G. (Gerard) Het pitje en de kano.
Inheemse bomen en struiken beschreven.
3,7 Mb Tuin & Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert) - redactie Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen
boek Ministerie LNV
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederlands en Belgisch Limburg 5,1 Mb
Natuurhistorisch Maandblad. 95/7
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Zeldzame resten genetisch erfgoed
Grasduinen. april
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Inheemse bomen en struiken opgetekend
AMBulletin. 7
2005 Maes N.C.M. (Bert) - redactie; Cosyns E. (Eric); Opstaele B. (Bart); Rövekamp C.J.A. (Chris); Zwaenepoel A. (Arnout) Autochtone bomen en struiken - in de houtvesterij Gent. Provincie Oost-Vlaanderen 3,6 Mb
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ANIMAL, afd. Bos en Groen
2005 Zwaenepoel A. (Arnout) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de houtvesterijen Brugge en Gent. Onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afd. Bos en Groen
2004 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes, B. (Bert); Opstaele B. (Bart); Cosyns E. (Eric); Zwaenepoel A. (Arnout)
Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Brugge. Provincie West-Vlaanderen 1,9 Mb
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afd. Bos en Groen
2003 Maes N.C.M. (Bert) en Rövekamp C.J.A. (Chris) - redactie, Opstaele B. (Bart; Zwaenepoel A. (Arnout) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de Houtvesterijen Antwerpen en Turnhout. 3,9 Mb
Brussel
2000 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het regionaal landschap Westvlaamse Heuvels (Oost-Vlaanderen); een onderzoek naar autochtone genenbronnen (met Bijlagedeel)

Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen. 10,8 Mb
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen / Provincie Oost-Vlaanderen / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2000 Maes N.C.M. (Bert) Drie jaar onderzoek aan autochtone bomen en struiken in Vlaanderen.
Streepzaad. 6/2
1999 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en Vlaamse Ardennen en de Houtvesterijen Hechtel en Bree.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1998 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische Impulsgebieden.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Autochtone bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische impulsgebieden. Vulgariserende versie.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen