Taxonomie

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2015 Maes N.C.M. (Bert) Bloemen van inheemse bomen 5,5 Mb Tuin & Landschap
2011 Bakker P. (Piet), Maes N.C.M. (Bert), Kruijer J.D. (Hans) De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland 5,8 Mb Gorteria 35
2009 Maes N.C.M. (Bert) Oud-Bussem - historische park- en laan beplanting. 6,4 Mb
SAS institute BV
2007 Maes N.C.M. (Bert); Denessen R. (Roy) Redengevende omschrijving Botanische Tuin van De Jochum-Hof van Steyl.

gemeente Venlo
2002 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en struiken in Nederland. Inheems, autochtoon, exoot en archeofiet. 3,5 Mb Gorteria. 28/1
2002 Maes N.C.M. (Bert) Natural value and management of historic parks and gardens.
Trees, shrubs and the woodland biotope.
4,3 Mb Dendrological reasearchers in Estonia II Estonian Agricultural University - Forest Research Institute
1997 Maes N.C.M. (Bert) Aandacht voor inheemse bomen en struiken. (met determinatietabellen voor Crataegus en Rosa).
Streepzaad, 3 (2)
1992 Maes N.C.M. (Bert) Kornoelje inheems in Nederland.
Veel toegepast door sierwaarde en spontane verjonging.

Tuin & Landschap
1990 Maes N.C.M. (Bert) De lindesoorten van Nederland 5,4 Mb Gorteria 16