home ruines muren flora- en faunawetvegetatie muurbegroeiing inheemse bomen en struiken cultuurhistorisch groen
colofon ©2007-2017 Ecologisch Adviesbureau Maes