="

Muren

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2019 Maes N.C.M. (Bert), Simons E. (Erik) 45 Jaar varenmonitoring van een grachtmuur in Utrecht 5,5 Mb Tuin & Landschap
2019 Maes N.C.M. (Bert) Rapport muurvegetatie Houtdokpark 1.2 Mb rapport Groendienst/Departement Stedelijke Ontwikkeling/Stad Gent.
2014 Maes N.C.M. (Bert), Simons E. (Erik) Muurvegetatie van de Kromme Nieuwegracht Utrecht
Verslag inventarisatie 2104
8,9 Mb
Stadswerken, IBU Stadsingenieurs
Gemeente Utrecht
2012 Maes N.C.M. (Bert), Krüse H. (Hans) Behoud van muurplanten bij restauratiewerkzaamheden 4,8 Mb Groen
2011 Maes N.C.M. (Bert), Krüse H. (Hans) Beschermde muurplanten. Ecologie en technische maatregelen bij beheer en behoud 17,2 Mb Praktijkreeks Cultureel Erfgoed 48/17 redactie Praktijkreeks Cultureel Erfgoed Den Haag en Hylkema Consultants te Utrecht
2009 Maes N.C.M. (Bert) Muurvegetatie van de Utrechtse gracht- en werfmuren. Verslag inventarisatie 2008-2009. 1,9 Mb
bijlage I
bijlage II

gemeente Utrecht, Stadswerken, IBU Stadsingenieurs.
2006 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Kademuren van Middelburg. Inventarisatie van de muurbegroeiing en advies inzake beheer en behoud. 6,1 Mb bijlage

gemeente Middelburg
2005 Maes N.C.M. (Bert) Muurbegroeiing gevel taveerne Slot Loevestein

Mazzola Partners Architecten, Geldermalsen
2005 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Rapport inzake de muurvegetatie van de walmuur, gelegen langs de Preekherengang te Maastricht

advocaat bewonersgroep Maastricht
2005 Maes N.C.M. (Bert) Rapport muurbegroeiing Mauritskade/Frederikstraat 19 Den Haag

Bouwbedrijf van Teylingen
2005 Maes N.C.M. (Bert) Verslag van een oriënterend bezoek ter bepaling van de waarde van de vegetatie op de de ruïne Genneperhuis en omgeving.

Vista landscape and urban design, Amsterdam
2005 Maes N.C.M. (Bert) Verslag van een oriënterend bezoek ter bepaling van de waarde van de vegetatie op de ruïne Genneperhuis en omgeving. 6,7 Mb
Vista landscape and urban design - Amsterdam
2003 Maes N.C.M. (Bert) Muurbegroeiing
Arbor Vitae
2003 Maes N.C.M. (Bert) Muurbegroeiing en de Flora- en Faunawet. 5,9 Mb Vakblad Natuurbeheer. 42/6
2003 Maes N.C.M. (Bert) Muurbegroeiing in Utrecht en elders: invloed van de mens en het weer door de tijd heen. 3,9 Mb
gemeente Utrecht
2002 Maes N.C.M. (Bert); Bakker, P. (Piet) Evaluatie Beschermingsplan Muurplanten. Muurplantenbeleid in de periode 1988-2000. Wageningen. 1,2 Mb
Min. LNV
2001 Maes N.C.M. (Bert) Muurplanten op de schopstoel.
Tuin & Landschap. 23/20
2000 Maes N.C.M. (Bert) Muurnatuur biedt onderdak aan broedvogels en insecten 2,4 Mb Tuin & Landschap
2000 Maes N.C.M. (Bert); m.m.v. Vuik W.
Muurvegetatie van de Utrechtse Gracht- en Werfmuren.

gemeente Utrecht
1997 Maes N.C.M. (Bert) Muurvegetatie van de Utrechtse gracht- en werfmuren 1,9 Mb bijlage I bijlage II

gemeente Utrecht
1996 Maes N.C.M. (Bert) Advies herstel begraafplaatsmuur aan de Imboslaan te Dieren (gemeente Rheden).

gemeente Rheden
1996 Maes N.C.M. (Bert) Muurvegetatie Schoonhoven

gemeente Schoonhoven
1992 Maes N.C.M. (Bert) Gevelbegroeiing en klimplanten.
Restauratievademecum.
1989 Maes N.C.M. (Bert), Herk K. van (Kok) Educatie met muurplanten 5,4 Mb Mens en natuur