Laanbomen

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2016 Maes N.C.M. (Bert) De winterlinde, boom van het jaar 2016 2,4 Mb Groen. 11
2009 Maes N.C.M. (Bert) Oud-Bussem - historische park- en laan beplanting. 2,5 Mb
SAS institute BV
2001 Maes N.C.M. (Bert); Albers L. (Lucia)
Historie belangrijkste uitgangspunt bij laanbeheer. 8,2 Mb
Tuin & Landschap. 23/11
1999 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. Overzicht Historische Groenelementen. Regio 1. Kleigebied West. "s Hertogenbosch.

provincie Noord-Brabant
1999 Maes N.C.M. (Bert) Rapport lindebomen langs Rijksweg A2, 9,5 Mb
Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant
1998 Maes N.C.M. (Bert) Betekenis van de steilrand- en tuinbegroeiing Venloseweg nr 6 te Grubbenvorst 1,5 Mb
bewoners Venloseweg nr 6 te Grubbenvorst
1994 Maes N.C.M. (Bert) Weespervaart en Gaasp tussen Diemen en Driemond.
Ecologisch beheer van wegbeplanting en oevers.
13,7 Mb
Stedelijk beheer Amsterdam, Bureau Stadsecologie
1993 Maes N.C.M. (Bert) Rapport randvoorwaarden Schinkelpolder


1993 Maes N.C.M. (Bert) Reactie op Groenvisie Berg II, Amersfoort 12 Mb
Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein e.o,.