Beheer oude boskernen

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2022 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Bos Boerdam te Voorst
Natuur- en cultuurhistorische waarden en het beheer
8,7 Mb
gemeente Voorst
2022 Buiter, R (Rob) Eigen bomen eerst - interview met Bert Maes over Atlas van wilde bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 3,4 Mb interview
2022 Böhre, P. (Paul) De oorsprong van onze bomen - interview met Bert Maes over Atlas van wilde bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 9,6 Mb interview
Roots - mei

2021 Maes N.C.M. (Bert), Dool E, van den (Emma) Resultaten Pilot herijking oude boskernen 9,2 Mb
Provincie Utrecht
2020 Maes N.C.M. (Bert) redactie Historische beplanting van Landweer langs de Snelle Loop 9,8 Mb
Waterschap Aa en Maas i.s.m. gemeentes Gemert-Bakel en Laarbeek; Heemkundekring
2020 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Wilde en niet-wilde bomen in vegetatieopnamen.
Een voorstel voor een methode van specifieke notering van bomen en
struiken in vegetatieopnamen en overwegingen daarbij.
6,3 Mb Stratiotes 55
2018 Maes N.C.M. (Bert) Westelijke Langstraat
Landschappelijk groen erfgoed cultuurhistorische waardestelling landschapselementen
9,6 Mb rapport gemeente Waalwijk
2018 Maes N.C.M. (Bert), Veen P. (Peter) Sporen in het oeroude Elspeterbos 0,4 Mb Nieuwe Veluwe
2016 Maes N.C.M. (Bert) Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland.
Cultuurhistorisch waardevolle bossen, houtwallen en heggen.
7,1 Mb brochure Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2016 Smalbraak J. (Joanneke), Maes N.C.M. (Bert), Berthem M. van (Mark) Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed. 8,8 Mb
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
2016 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorie en beheer van een grenswalbeplanting.
Het Speet - de Geelders.
3,4 Mb
SPPiLL en Stichting Brabantse Bronnen, Liempde
2016 Maes N.C.M. (Bert) Het Veldersch Bosch en de grenswal met Heerenbeek 14.6 Mb Cursus Cultuurlandschappen van Noord-Brabant. Het Groene Woud. stichting Geomorfologie Landschap
2015 Maes N.C.M. (Bert) De inheemse bomen en struiken van het hoogste Zuid-Limburg 3,1 Mb Planten
2015 Maes N.C.M. (Bert), Westreenen F. van (Frank), Kraaij R. (Robin) Oude bossen, houtwallen en heggen in het hoogste Zuid-Limburg.
boek Stichting ARK
2014 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van
het Meinweggebied
Deel 1: Bosgeschiedenis en onderzoeksresultaten
1,9 Mb Natuurhistorisch Maandblad 103/6
2014 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen en autochtone bomen en struiken van
het Meinweggebied
Deel 2: Beheer en toekomst van het Meinwegbos
8,9 Mb Natuurhistorisch Maandblad 103/6
2014 Maes N.C.M. (Bert); Van Loon R. (René), Vitis-Idaea en Greenspot. Rapport De Noardlike Fryske Wâlden.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in het Nationaal LandschapNoardlike Fryske Wâlden.
19,8 Mb
Landschapsbeheer Friesland
2013 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Rapport Limburg. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 4,8 Mb
Staatsbosbeheer
2012 Maes N.C.M. (Bert) Langs de Dinkel leven de rivieroeverbossen. 8,1 Mb Tuin & Landschap 15/16
2011 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Oude boskernen in de terreinen van Brabants landschap.
Inventarisatie van autochtone bomen en struiken
4,7 Mb
Brabants Landschap
2011 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Rapport autochtone beplanting Beekbergerwoud 5,8 Mb
Vereniging Natuurmonumenten
2011 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Rapport Maasheggen. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 15,7 Mb
Staatsbosbeheer
2011 Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Zwaenepoel A. (Arnout), Opstaele B. (Bart), Maes N.C.M. (Bert) Toppers in Vlaanderen 7,7 Mb Bosrevue (B)
2010 Maes N.C.M. (Bert), Van Loon R. (René) Rapport Gelderland. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatbosbeheer. I 10,2 Mb
II 3,9 Mb

Staatsbosbeheer
2010 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in het Groene Woud.
Verrassende oude boskernen in historisch landschap.

boek Natuurwerkgroep Liempde
2010 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Maasheggen bij Oeffelt 1 Mb Plantensociologische Kring Nederland
2010 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorie - waardevolle bomen en struiken van de Hooge Heide Midden.
Verslag van het vooronderzoek naar herstel van natuur en landschap van Hooge Heide Midden op landschapsschaal.
7,3 Mb Deel 1. Ontstaangeschiedenis en kwaliteiten stichting Geomorfologie Landschap
2008 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Groenendaal. Provincie Vlaams-Brabant.
Een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijke en inheemse genen bronnen.
6,4 Mb
Agentschap voor natuur en Bos, Brussel
2008 Maes N.C.M. (Bert) Het Groene Woud is bron van bijzondere inheemse soorten 5,7 Mb Tuin & Landschap
2008 Fanta J, (Josef), Veen P. (Peter), Maes N.C.M. (Bert), Smidt, J. de (Jacques) KNNV brengt oerbossen in Roemenië en Bulgarije in kaart. 7,0 Mb Natura. 4
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oerbos in het zand 8,2 Mb Tuin & Landschap
2008 Maes N.C.M. (Bert) Op Oud Groevenbeek leeft het hakhout 6,2 Mb Tuin & Landschap
2008 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in Midden en Oost Brabant. Autochtone bomen en struiken in vier reconstructiegebieden. 10 Mb
Brabantse Milieufederatie, Tilburg
2008 Leenders, K.., Maes, N.C.M., Jungerius, P., Van den Ancker, H., De Jongh, P. Oude bossen en wallen in Het Groene Woud
Verslag van een verkenning najaar 2008


Innovatieplatform Duurzame Meierij en Stichting Het Groene Woud in Uitvoering
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in Het Groene Woud.
Een overzicht van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Landschap.
2,2 Mb
Natuurwerkgroep Liempde & Stichting Natuurprojecten Liempde
2008 Vander Mijnsbrugge K. (Kristine), Maes N.C.M. (Bert) Vlaanderen koestert oorspronkelijke bomen en struiken 8,5 Mb Tuin & Landschap. 25
2007 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone beuken kunnen tegen een stootje. 5,7 Mb Tuin & Landschap. 29/17
2007 Maes N.C.M. (Bert) Deventer-koplopers.
Autochtone genenbronnen en cultuurhistorie in de IJsseluiterwaarden.
2,2 Mb
DLG Overijssel, Provincie Overijsssl en Gemeente Deventer
2007 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Vlaanderen
Groencontact. 2
2007 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in de Loonse en Drunense Duinen.
Een overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park.
1,4 Mb
Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Overijssel - Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 6,3 Mb
Staatsbosbeheer
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Westerwolde en Veelerveld.
Het landschap van de Ruiten Aa.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer (Groningen).
0,8 Mb
Staatsbosbeheer
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Zuid- en Oost-Friesland.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer.
5,5 Mb
Staatsbosbeheer
2006 Maes N.C.M. (Bert), Grimberg G. (Gerard) Het pitje en de kano.
Inheemse bomen en struiken beschreven.
3,7 Mb Tuin & Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert), Kuiper H. (Henk) Inheemse bomen en struiken in Brabant 12,1Mb Brabants Landschap ?
2006 Maes N.C.M. (Bert) - redactie Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen
boek Ministerie LNV
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken - in de terreinen van Het Geldersch Landschap 4,9 Mb
Het Geldersch Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert) redactie, Bont G. de (Guido), Ceelen R. (Robert), Loon R . van (René), Roeleveld L. (Lex)

Rapport Inventarisatie Maasheggen Gemeente Boxmeer 7 Mb
gemeente Boxmeer
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse eiken: waar vinden we ze? 3,4 Mb Tuin & Landschap. 24-thema
2006 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Oude boskernen, houtwallen en struwelen op de Sallandse Heuvelrug. 2,4 Mb
Het Oversticht
2005 Raev Ivan - editor; Boyan Rosnev; Alexander Alexandrov; Emil Popov; Grud Popov; Todor Lubenov; Hristo Tsakov; Plamen Mirchev; Maria Glushkova; Zdravko Vasilev; Geko Spiridonov. Review: Jaqcues de Smidt; Josef Fanta; Bert Maes; Peter Veen Inventory and strategy for sustainable management and protection of virigin forests in Bulgaria

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ;
2005 Biris I. (Iovu-Adrian); Veen P. (Peter ) - editors Inventory and strategy for sustainable management and protection of virigin forests in Romania

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ;
2004 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes, B. (Bert); Opstaele B. (Bart); Cosyns E. (Eric); Zwaenepoel A. (Arnout)
Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Brugge. Provincie West-Vlaanderen 1,9 Mb
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afd. Bos en Groen
2004 Wildschut J.T. (Jaap), Brijker H. J. (Hein), Van den Dool E. (Emma) Oude boskernen van de Utrechtse Heuvelrug
2,4 Mb
Provincie Utrecht
2003 Maes N.C.M. (Bert) en Rövekamp C.J.A. (Chris) - redactie, Opstaele B. (Bart; Zwaenepoel A. (Arnout) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de Houtvesterijen Antwerpen en Turnhout. 3,9 Mb
Brussel
2003 Maes N.C.M. (Bert) Het oude eikenhakhout op de Oirschotse Heide. 0,3 Mb kaart 1 Mb
DGW&T Zuid- afdeling Natuur & Landschap
2002 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Autochtone bomen en struiken: De basis voor biodiversiteit. 0,1 Mb Vakblad Natuurbeheer. 41/4
2002 Rövekamp C.J.A. (Chris) redactie; Maes N.C.M. (Bert); Inheemse bomen en struiken op de Veluwe. Autochtone genenbronnen en oude bosplaatsen. I= 3,9 Mb II=6,4 Mb III=6,5 Mb
provincie Gelderland
2002 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken op Erica Noord. Een verslag. 0,4 Mb
Het Geldersch Landschap
2001 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); De Veluwe is nog opvallend rijk aan oud bos en oude houtwallen. 6,1 Mb Nieuwsbrief Geïntegreerd bosbeheer. 7
2001 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de duinen
Duin.
2000 Hees A. van, Maes N.C.M. (Bert), Rövekamp C. (Chris), Koopmans G. , Wieman E. Beheerplan A-locatie Elspeterbosch 25,2 Mb
Provincie Gelderland
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland; onderdeel boom en struiksoorten. Bijlage bij Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. 2,1 Mb
Min. LNV, Expertisecentrum LNV onderdeel natuurbeheer, Wageningen
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rvekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de A-locatie Middachten en Havikwaard.
0,4 Mb
Provincie Gelderland
1999 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone planten; resultaten na tien jaar onderzoek. 7,2 Mb Tuin & Landschap. 21/25
1999 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en Vlaamse Ardennen en de Houtvesterijen Hechtel en Bree.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1999 Maes N.C.M. (Bert) Over elsbessen, fladderiepen en de Spaanse aken 7,8 Mb Nieuwe Wildernis.
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Autochtone bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische impulsgebieden. Vulgariserende versie.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1998 Maes N.C.M. (Bert) Hakhoutbomen, een bijzonder cultuurverschijnsel.
Bomennieuws. 23/4
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in de Provincie Noord-Holland.

22 Mb

provincie Noord-Holland / Min. LNV Directie Landelijk gebied
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheemse genenmateriaal op de Veluwe.


1998 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische Impulsgebieden.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1997 Maes N.C.M. (Bert) Herintroductie van autochtone wintereiken op de Leusderheide
3,2 Mb Tuin & Landschap
1997 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg

Dienst Landelijk Gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1997 Maes N.C.M. (Bert) Native trees and shrubs, a neglected side of the wild flora. 0,7 Mb Acta botanica Neerlandica. nr 46.
1997 Maes N.C.M. (Bert) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in de houtwallen en bosjes gelegen nabij Huis Den Doorn.

Grontmij
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in Nederland. 3,6 Mb Bosbouwvoorlichting. 6
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse houtige gewassen in Drenthe. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen. I= 11 Mb II= 11 Mb
provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
1996 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Bathen K. Autochtone Baum- und Staucharten Im Linksrheinischen Teil des Wuchsgebietes Niederrheinisches Tiefland (Nordrhein-Westfalen).

Forstgenbank Arnsberg
1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Loon R. van (René) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in West- en Midden-Brabant 10,8 Mb
Dienst landinrichting en beheer Landbouwgronden Noord-Brabant/Stichting Noord-Brabants Landschap
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in de Achterhoek rond Winterswijk

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in de kustduinen


1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in het oostelijk rivierengebied

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Oost-Twente


1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zeeland

Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zuid-Limburg

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.
Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal in de polders van Zuid-Holland en aangrenzende gebieden.
I= 8,3 Mb II= 19,7 Mb
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden
1995 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Inventarisatie inheems genenmateriaal in de kustduinen
I=21 Mb II=28,3 Mb
IKC-NBLF; Min.LNV
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject:Inventarisatie inheems genenmateriaal in Drenthe


provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Inventarisatie inheems genenmateriaal in het zeekleigebied van Zeeland en aangrenzende gebieden
13,2 MB
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisaie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg 29,2 Mb
Dienst Landelijk gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1993 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.Deelproject: inventarisatie inheems genenmateriaal in Oost-Twente, Rivierengebied en Zuid-Limburg. 2,6 Mb
Informatie- en Kenniscentrum, Natuur, Bos, Landschap en Fauna
Wageningen
1993 Maes N.C.M. (Bert) Leusderheide en de Stompert 9,3 Mb
Ministerie van Defensie en Heidemij