De beklierde bottels van de Kleinbloemige roos, een zeer zeldzame roos verwant aan de Egelantier. b De uit krijt bestaande Bemelerberg in Zuid-Limburg is niet alleen waardevol vanwege het kalkgrasland, maar tevens een belangrijk refugium voor zeer zeldzame rozen als Wigbladige roos, Kraagroos, Kleinbloemige roos en Schijnkraagroos.
colofon ©2007-2017 Ecologisch Adviesbureau Maes