Houtwallen en singels

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2016 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorie en beheer van een grenswalbeplanting.
Het Speet - de Geelders.
3,4 Mb
SPPiLL en Stichting Brabantse Bronnen, Liempde
2016 Maes N.C.M. (Bert) Het Veldersch Bosch en de grenswal met Heerenbeek 14.6 Mb Cursus Cultuurlandschappen van Noord-Brabant. Het Groene Woud. stichting Geomorfologie Landschap
2014 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en struiken op wallen en dijken 8,8 Mb Tuin & Landschap
2012 Maes N.C.M. (Bert), Roeleveld L. (Lex), Ceelen R. (Robert) Houtwallen en historische beplanting: veldervaringen, herstel en onderhoud 1 Mb Tot hier en niet verder: Historische wallen in het Nederlandse landshap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Amersfoort,
2009 Roeleveld L. (Lex); Maes N.C.M. (Bert) Quick scan natuurhistorische landschapselementen van de Marensche Waarden. 3,2 Mb
Dekker van de Kamp landschapsontwikkeling BV
2008 Leenders, K.., Maes, N.C.M., Jungerius, P., Van den Ancker, H., De Jongh, P. Oude bossen en wallen in Het Groene Woud
Verslag van een verkenning najaar 2008


Innovatieplatform Duurzame Meierij en Stichting Het Groene Wiud in Uitvoering
1994 Maes N.C.M. (Bert) Knotwilg symbolisch voor Hollands polderlandschap 3,1 Mb Tuin & Landschap. 18/5