Genetische variatie / biodiversiteit

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2019 Kemenade L. van (lodewijk), Maes N.C. M. (Bert) Behoud groen erfgoed
Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland
6,8 Mb rapport
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2019 Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) De problematiek van aanplant van heel veel bomen en nieuwe bossen: nieuwe problemen of nieuwe kansen?
- een bijdrage aan de discussie over de bossenstrategie

0,1 Mb stelling
2018 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma); Eichhorn, K. (Karl); Loon R. van (René); Veen P. (Peter) Het beheer van wilde bomen en struiken in Natura 2000 boshabitas. 3,4 Mb De Levende Natuur
2017 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederland 4,7 Mb Arbor Vitae
2016 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen. Het landschap van westelijk Noord-Brabant als cultuurhistorisch erfgoed. 5 Mb Hoofdstuk in Liber amicorum Karel Leenders bij zijn zeventigste verjaardag.
Titel: Op zand, zee en klei.

2016 Smalbraak J. (Joanneke), Maes N.C.M. (Bert), Benthem M. van (Mark) Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen.
De rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink.
10 Mb
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
2015 Zwaenepoel A. (Arnout), Cosyns E. (Eric), Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Muusse T. (Theo) De wilgen van de Biesbosch 2,5 Mb De Levende Natuur Het Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer
2014 Maes N.C.M. (Bert) De Biesbosch. Land van wilg en water. 1 Mb Tuin & Landschap.
2014 Maes N.C.M. (Bert) Een boom met een rijke cultuurhistorie. 13,2 Mb Groen
2014 Maes N.C.M. (Bert); Van Loon R. (René), Vitis-Idaea en Greenspot. Rapport De Noardlike Fryske Wâlden.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in het Nationaal LandschapNoardlike Fryske Wâlden.
19,8 Mb
Landschapsbeheer Friesland
2014 Maes N.C.M. (Bert) Wilde appelbomen in Nederland 5 Mb
3,5 Mb
Bomennieuws
POMOS

2014 Zwaenepoel A. (Arnout), Cosyns E. (Eric), Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René)

I=Wilgenkartering in de Brabantse, Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch
II=Wilgenkartering in de Dordtse Biesbosch-verspreiding per toponiem
III=Wilgenkartering in de Dordtse Biesbosch-verspreiding van de taxa
IV=Wilgenkartering in de Hollandse Biesbosch-verspreiding per toponiem

I= 40 Mb
II= 67 Mb
III= 5 Mb
IV= 27 Mb

Nationaal Park de Biesbosch
2013 Maes N.C.M. (Bert) Er verdwijnt een juweel van een parkbos voor de A27 2,9 Mb Tuin & Landschap
2012 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Advies voor het Herstelplan bomen in de Maasheggen van Staatsbosbeheer.
Keuze van boomsoorten en aantallen.
1, 7 Mb
Staatsbosbeheer
2012 Maes N.C.M. (Bert) Utrechtse grachten bron van historische boomsoorten 2,5 Mb Tuin & Landschap.
2011 Maes N.C.M. (Bert) Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed. 14,8 Mb Praktijkreeks Cultureel Erfgoed 48/17 redactie Praktijkreeks Cultureel Erfgoed Den Haag en Hylkema Consultants te Utrecht
2011 Maes N.C.M. (Bert), Boosten M. (Martijn), Jansen P. (Patrick), Benthem M. van (Mark) Boswallen. Handreiking voor het beheer.
Praktijkgids Probos Stichting Probos Wageningen
2011 Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorische waarde van groen erfgoed 5,1 Mb Tuin & Landschap
2011 Bakker P. (Piet), Maes N.C.M. (Bert), Kruijer J.D. (Hans) De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland 5,8 Mb Gorteria 35
2011 Maes N.C.M. (Bert) Fruit in de Nederlandse natuur 2,4 Mb Tuin & Landschap. 35/8
2011 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse iepen 2 Mb Tuin & Landschap 13A thema: Ulmus
2011 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Oude boskernen in de terreinen van Brabants landschap.
Inventarisatie van autochtone bomen en struiken
4,7 Mb
Brabants Landschap
2011 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Rapport autochtone beplanting Beekbergerwoud 5,8 Mb
Vereniging Natuurmonumenten
2011 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Rapport Maasheggen. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 15,7 Mb
Staatsbosbeheer
2011 Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Zwaenepoel A. (Arnout), Opstaele B. (Bart), Maes N.C.M. (Bert) Toppers in Vlaanderen 7,7 Mb Bosrevue (B)
2010 Maes N.C.M. (Bert); Van Loon R. (René)
De Mieden
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer:
De Mieden of: Noordelijke Friese Wouden (Friesland) en de Doezumer Mieden (Groningen)

8,7 Mb
Staatsbosbeheer
2010 Maes N.C.M. (Bert) Dwergstruiken worden steeds zeldzamer 1,9 Mb Tuin & Landschap 32/14
2010 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Maasheggen bij Oeffelt
Plantensociologische Kring Nederland
2010 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in De Brand.
Overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park.
10,1 Mb
Nationaal Park Loonse en Drunense duinen.
2010 Maes N.C.M. (Bert), Van Loon R. (René) Rapport Gelderland. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatbosbeheer. I 10,2 Mb II 3,9 Mb
Staatsbosbeheer
2009 Maes N.C.M. (Bert) Achtochtone bomen en struiken: een kostbaar bezit en onmisbaar bij klimaatverandering 1,4 Mb brochure: Stilte voor de storm
2009 Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Maes N.C.M. (Bert) Autochtone eiken met pit in Nederland en Vlaanderen 5,6 Mb Tuin & Landschap
2009 Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 1 - SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
10,6 Mb
Staatsbosbeheer
2009 Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 2 - geen SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
3,8 Mb

2009 Roeleveld L. (Lex); Maes N.C.M. (Bert) Quick scan natuurhistorische landschapselementen van de Marensche Waarden. 3,2 Mb
Dekker van de Kamp landschapsontwikkeling BV
2008 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Groenendaal. Provincie Vlaams-Brabant.
Een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijke en inheemse genen bronnen.
6,4 Mb
Agentschap voor natuur en Bos, Brussel
2008 Maes N.C.M. (Bert) Bomen na de laatste ijstijd in de Tuin van Noord.
Een project van Bomen Land en de Gemeente Leiden.


Bomen Land en Gemeente Leiden
2008 Maes N.C.M. (Bert) Elzen in de lage landen 6,0 Mb Tuin & Landschap
2008 Maes N.C.M. (Bert) Het Groene Woud is bron van bijzondere inheemse soorten 5,7 Mb Tuin & Landschap
2008 Fanta J, (Josef), Veen P. (Peter), Maes N.C.M. (Bert), Smidt, J. de (Jacques) KNNV brengt oerbossen in Roemenië en Bulgarije in kaart. 7,0 Mb Natura. 4
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oerbos in het zand 8,2 Mb Tuin & Landschap
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen behoeven apart beheer.
Bionieuws
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in Het Groene Woud.
Een overzicht van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Landschap.
2,2 Mb
Natuurwerkgroep Liempde & Stichting Natuurprojecten Liempde
2008 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in Midden en Oost Brabant. Autochtone bomen en struiken in vier reconstructiegebieden. 10 Mb
Brabantse Milieufederatie, Tilburg
2008 Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Os B. van (Bert) Van fijnsparbos tot kraamkamer voor inheems loofhout. 3,5 Mb Tuin & Landschap.
2008 Vander Mijnsbrugge K. (Kristine), Maes N.C.M. (Bert) Vlaanderen koestert oorspronkelijke bomen en struiken 8,5 Mb Tuin & Landschap. 25
2008 Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Maes N.C.M. (Bert) Wilde appels in de Lage Landen bedreigd door habitatverlies en hybridisatie 1 Mb Natuurfocus
2007 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone beuken kunnen tegen een stootje. 5,7 Mb Tuin & Landschap. 29/17
2007 Maes N.C.M. (Bert) Begraasde eikenclusters of hakhoutstoven.
Vakblad Natuur, Bos, Landschap. juni/juli
2007 Maes N.C.M. (Bert) Deventer-koplopers.
Autochtone genenbronnen en cultuurhistorie in de IJsseluiterwaarden.
2,2 Mb
DLG Overijssel, Provincie Overijsssl en Gemeente Deventer
2007 Maes N.C.M. (Bert) Oud Groevenbeek hakhout en hakhoutbeheer. 1,9 Mb
Vereniging Natuurmonumenten - Regio Gelderland
2007 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in de Loonse en Drunense Duinen.
Een overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park.
1,4 Mb
Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Overijssel - Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 6,3 Mb
Staatsbosbeheer
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Westerwolde en Veelerveld.
Het landschap van de Ruiten Aa.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer (Groningen).
0,8 Mb
Staatsbosbeheer
2007 Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Zuid- en Oost-Friesland.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer.
5,5 Mb
Staatsbosbeheer
2007 Hamor, Fedir e.a. Virgin forests of Transcarpathia. Inventory and management.
. Ministerie. LNV en Buitenlandse zaken
2006 Maes N.C.M. (Bert) Het Geldersch Landschap, hoeder van inheemse houtige gewassen 7,1 Mb Tuin & Landschap. 28/6
2006 Maes N.C.M. (Bert), Kuiper H. (Henk) Inheemse bomen en struiken in Brabant 12,1 Mb Brabants Landschap ?
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen
Bomennieuws
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederlands en Belgisch Limburg 5,1 Mb
Natuurhistorisch Maandblad. 95/7
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Inheemse bomen en struiken opgetekend
AMBulletin. 7
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse eiken: waar vinden we ze? 3,4 Mb Tuin & Landschap. 24-thema
2006 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken - in de terreinen van Het Geldersch Landschap 4,9 Mb
Het Geldersch Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Oude boskernen, houtwallen en struwelen op de Sallandse Heuvelrug. 2,4 Mb
Het Oversticht
2006 Maes N.C.M. (Bert) Twee inheemse eiken: hun herkomst, hun toekomst.
Tuin & Landschap. 24-thema
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Zeldzame resten genetisch erfgoed
Grasduinen. april
2005 Maes N.C.M. (Bert) - redactie; Cosyns E. (Eric); Opstaele B. (Bart); Rövekamp C.J.A. (Chris); Zwaenepoel A. (Arnout) Autochtone bomen en struiken - in de houtvesterij Gent. Provincie Oost-Vlaanderen 3,6 Mb
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ANIMAL, afd. Bos en Groen
2005 Raev Ivan - editor; Boyan Rosnev; Alexander Alexandrov; Emil Popov; Grud Popov; Todor Lubenov; Hristo Tsakov; Plamen Mirchev; Maria Glushkova; Zdravko Vasilev; Geko Spiridonov. Review: Jaqcues de Smidt; Josef Fanta; Bert Maes; Peter Veen Inventory and strategy for sustainable management and protection of virigin forests in Bulgaria

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ;
2005 Biris I. (Iovu-Adrian); Veen P. (Peter ) - editors Inventory and strategy for sustainable management and protection of virigin forests in Romania

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ;
2005 Zwaenepoel A. (Arnout) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de houtvesterijen Brugge en Gent. Onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afd. Bos en Groen
2005 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oude boskernen op de Veluwe, een nieuwe beheersvisie gewenst 1,8 Mb De Levende Natuur. 106/2
2005 Maes N.C.M. (Bert); Roeleveld L. (Lex) Tij keert voor Maasheggen 3,9 Mb Tuin & Landschap. 27/15
2005 Maes N.C.M. (Bert) Voorne - inventarisatie duinstruwelen 0,7 Mb
Vereniging Natuurmonumenten
2005 Maes N.C.M. (Bert) Wilde appels en peren, de krenten in het landschap 5,9 Mb Tuin & Landschap. 27/9
2004 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes, B. (Bert); Opstaele B. (Bart); Cosyns E. (Eric); Zwaenepoel A. (Arnout)
Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Brugge. Provincie West-Vlaanderen 1,9 Mb
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afd. Bos en Groen
2004 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) De wilde rozen van Nederland.
Tuin & Landschap. 26/2
2004 Maes N.C.M. (Bert) Onderzoek naar autochtone bomen en struiken in De Graafschap.

Het Geldersch Landschap
2004 Wildschut J.T. (Jaap), Brijker H. J. (Hein), Dool E. van den (Emma) Oude boskernen van de Utrechtse Heuvelrug
2,4 Mb
Provincie Utrecht
2004 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Wilde rozensoorten van ons land
Arbor Vitae. 14/3
2003 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Achterhoek is genenbank van inheemse bomen en struiken. 5,6 Mb Tuin & Landschap. 25/17
2003 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genenbank en Zaadgaarden voor behoud inheemse planten. 5 Mb Tuin & Landschap. 25/11
2003 Maes N.C.M. (Bert) Oogstrapport Zoet kers, Prunus avium subsp. Avium.

gemeente Utrecht
2003 Maes N.C.M. (Bert) en Rövekamp C.J.A. (Chris) - redactie, Opstaele B. (Bart; Zwaenepoel A. (Arnout) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de Houtvesterijen Antwerpen en Turnhout. 3,9 Mb
Brussel
2002 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone Baum- und Staucharten Im Forstamt Hürtgenwald (Nordrhein-Westfalen).

Forstgenbank Arnsberg / Forstamt Hürtgenwald
2002 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken nieuw in de Rassenlijst 3,5 Mb Tuin & Landschap
2002 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Autochtone bomen en struiken: De basis voor biodiversiteit. 0,1 Mb Vakblad Natuurbeheer. 41/4
2002 Maes N.C.M. (Bert) Bomen en struiken in Nederland. Inheems, autochtoon, exoot en archeofiet. 3,5 Mb Gorteria. 28/1
2002 Maes N.C.M. (Bert) Bomen met eeuwig leven maar weinig romantiek 9,5 Mb
Tuin & Landschap
2002 Maes N.C.M. (Bert) De Graafschap is een mix van bedreigde cultuur en natuur. 5,9 Mb Tuin & Landschap. 24/17
2002 Rövekamp C.J.A. (Chris) redactie; Maes N.C.M. (Bert); Inheemse bomen en struiken op de Veluwe. Autochtone genenbronnen en oude bosplaatsen. I= 3,9 Mb II=6,4 Mb III=6,5 Mb
provincie Gelderland
2002 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken op Erica Noord. Een verslag. 0,4 Mb
Het Geldersch Landschap
2002 Maes N.C.M. (Bert), Albers L.(Lucia), Broeders P.W.A., Dool E. van den Dool (Emma) Singelplantsoen Utrecht.
Cultuurhistorisch waarde en aanbevelingen.
77 Mb
Gemeente Utrecht,dienst Stadsbeheer Beleid Buitenruimte en Monumenten
2002 Maes N.C.M. (Bert); Brinkkemper O. (Otto) Sleedoorns en Pruimen
De Levende Natuur. 103/5
2001 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone Baum und Straucharten Im Forstamt Eschweiler (Nordrhein-Westfalen).

Forstgenbank Arnsberg / Forstamt Eschweiler
2001 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de duinen, deel 1. 5,6 Mb Duin. 24/1
2001 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de duinen, deel 2. 7,3 Mb
Duin. 24/3
2001 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in het voormalige Beekbergerwoud.

Vereniging Natuurmonumenten
2000 Maes N.C.M. (Bert); Brinkkemper O. (Otto)
Autochtone bomen en struiken; een historische-ecologische benadering.
Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis gemeente Gent
2000 Maes N.C.M. (Bert) Autochtonous trees and shrubs in the Netherlands 9,8 Mb Dendrological reasearchers in Estonia II Estonian Agricultural University
Forest Research Institute
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland; onderdeel boom en struiksoorten. Bijlage bij Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. 2,1 Mb
Min. LNV, Expertisecentrum LNV onderdeel natuurbeheer, Wageningen
2000 Hees A. van, Maes N.C.M. (Bert), Rövekamp C. (Chris), Koopmans G. , Wieman E. Beheerplan A-locatie Elspeterbosch

Provincie Gelderland
2000 Maes N.C.M. (Bert) Drie jaar onderzoek aan autochtone bomen en struiken in Vlaanderen.
Streepzaad. 6/2
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de A-locatie Middachten en Havikwaard.
0,4 Mb
Provincie Gelderland
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen. 10,8 Mb
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen / Provincie Oost-Vlaanderen / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2000 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het regionaal landschap Westvlaamse Heuvels (Oost-Vlaanderen); een onderzoek naar autochtone genenbronnen (met Bijlagedeel)

Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2000 Maes N.C.M. (Bert) Oud bos als bron van autochtone bomen en struiken. 5,9 Mb Nederlands bosbouw tijdschrift. 72/4
1999 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone planten; resultaten na tien jaar onderzoek. 7,2 Mb Tuin & Landschap. 21/25
1999 Stortelder A.H.F.; Dort K.W. van; Schaminee J.H.J.; Smits N.A.C. Beheer van bosranden. Utrecht.


1999 Maes N.C.M. (Bert) Bramen, lastig maar attractief. 6,3 Mb Tuin & Landschap. 21/19
1999 Maes N.C.M. (Bert) De linde siert het landschap. 6,6 Mb Tuin & Landschap. 21/7
1999 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en Vlaamse Ardennen en de Houtvesterijen Hechtel en Bree.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1999 Maes N.C.M. (Bert) Over elsbessen, fladderiepen en de Spaanse aken 7,8 Mb Nieuwe Wildernis.
1999 Maes N.C.M. (Bert) Rapport lindebomen langs Rijksweg A2,
9,5
Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Autochtone bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische impulsgebieden. Vulgariserende versie.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1998 Maes N.C.M. (Bert) Behoud inheems genenmateriaal van eiken op oefenterrein Leusderheide. 3,1 Mb Bosbouwvoorlichting.
1998 Maes N.C.M. (Bert) De heidesoorten in Nederland. 5,9 Mb Tuin & Landschap. 20/20
1998 Maes N.C.M. (Bert) De wilde grove den is uitgestorven in Nederland, of toch niet? 3,3 Mb Tuin & Landschap. 20/4
1998 Maes N.C.M. (Bert) Groeiplaatsen van Populus nigra.

IBN-DLO; Wageningen.
1998 Maes N.C.M. (Bert) Hakhoutbomen, een bijzonder cultuurverschijnsel.
Bomennieuws. 23/4
1998 Maes N.C.M. (Bert) Hoe inheems zijn onze inheemse bomen en struiken?
De Levende Natuur. 99/1
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in de Provincie Noord-Holland.

22 Mb

provincie Noord-Holland / Min. LNV Directie Landelijk gebied
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheemse genenmateriaal op de Veluwe.


1998 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische Impulsgebieden.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Ketelaar H. (Henny) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Registratie- en kwaliteitscontrole van inheems genenmateriaal
1,3 Mb
IKC-NBLF; Min.LNV
1997 Maes N.C.M. (Bert) Herintroductie van autochtone wintereiken op de Leusderheide
3,2 Mb Tuin & Landschap
1997 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg

Dienst Landelijk Gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1997 Maes N.C.M. (Bert) Native trees and shrubs, a neglected side of the wild flora. 0,7 Mb Acta botanica Neerlandica. nr 46.
1997 Maes N.C.M. (Bert) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in de houtwallen en bosjes gelegen nabij Huis Den Doorn.

Grontmij
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in Nederland. 3,6 Mb Bosbouwvoorlichting. 6
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse houtige gewassen in Drenthe. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen. I= 11 Mb II= 11 Mb
provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
1997 Maes N.C.M. (Bert) Zwarte en witte els in Nederland volop te bewonderen 4,7 Mb Tuin & Landschap. 19/4
1997 Maes N.C.M. (Bert) Zwarte populier, grauwe abeel en ratelpopulier 5 Mb Tuin & Landschap. 19/20
1996 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Bathen K. Autochtone Baum- und Staucharten Im Linksrheinischen Teil des Wuchsgebietes Niederrheinisches Tiefland (Nordrhein-Westfalen).

Forstgenbank Arnsberg
1996 Maes N.C.M. (Bert) De wilde rozen van Meijendel 4,7 Mb Meijendel Mededelingen. 29 IKC-NBLF, Min.LNV
1996 Maes N.C.M. (Bert) Historische dendrologie van parken en buitenplaatsen Soelen, Linschoten en Utrechtse singels 2,3 Mb
Stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen
1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Loon R. van (René) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in West- en Midden-Brabant 10,8 Mb
Dienst landinrichting en beheer Landbouwgronden Noord-Brabant/Stichting Noord-Brabants Landschap
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in de Achterhoek rond Winterswijk

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in de kustduinen


1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in het oostelijk rivierengebied

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Oost-Twente


1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zeeland

Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zuid-Limburg

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Schovenhorst Project inheemse bomen en struiken 3,4 Mb
Stichting Schovenhorst, Putten
1996 Maes N.C.M. (Bert) Wilde gagel zit vol verrassingen 1,3 Mb Tuin & Landschap. 18/26
1995 Maes N.C.M. (Bert) Beheer van duinstruwelen   3,9 Mb Tuin & Landschap. 19/25
1995 Maes N.C.M. (Bert); Grimberg G.T.M. Conferentie de toekomst van inheemse bomen en struiken, in 1995

IKC-NBLF; Min.LNV
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.
Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal in de polders van Zuid-Holland en aangrenzende gebieden.
I= 8,3 Mb II= 19,7 Mb
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden
1995 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Inventarisatie inheems genenmateriaal in de kustduinen
I=21 Mb II=28,3 Mb
IKC-NBLF; Min.LNV
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject:Inventarisatie inheems genenmateriaal in Drenthe


provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Inventarisatie inheems genenmateriaal in het zeekleigebied van Zeeland en aangrenzende gebieden
13,2 MB
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
1995 Maes N.C.M. (Bert); Bruinsma J. Inheemse berken
Pionierbomen met een kort en krachtig leven
3,6 Mb Tuin & Landschap. 19/4
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisaie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg 29,2 Mb
Dienst Landelijk gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1994 Maes N.C.M. (Bert) Duinstruweel bevat dynamische en gevarieerde beplanting 3,2 Mb Tuin & Landschap. 18/24
1994 Maes N.C.M. (Bert) Esdoorns in Nederland: een randverschijnsel 2,1 Mb Tuin & Landschap. 18/9
1994 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: inheems genenmateriaal in de Achterhoek rond Winterswijk
2,1 Mb
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek / IKC-NBLF
1994 Maes N.C.M. (Bert) Herintroductie zeldzame Virbunum lantana aan te bevelen 2 Mb Tuin & Landschap. 18/14
1994 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken bedreigd in voortbestaan 1,1 Mb Tuin & Landschap
1994 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse struikwilgen voor de drogere gronden 1,9 Mb Tuin & Landschap
1994 Maes N.C.M. (Bert) Wilde rozen leveren bijdrage aan structuurrijkdom in natuur 2,9 Mb Tuin & Landschap
1993 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.Deelproject: inventarisatie inheems genenmateriaal in Oost-Twente, Rivierengebied en Zuid-Limburg. 2,6 Mb
Informatie- en Kenniscentrum, Natuur, Bos, Landschap en Fauna
Wageningen
1993 Maes N.C.M. (Bert) Hulst, een wintergroen buitenbeentje
Meer wilde bomen door minde intensief bosbeheer
3,5 Mb Tuin & Landschap. 15/26
1993 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse iepen minder gevoelig voor iepenziekte 3 Mb Tuin & Landschap. 15/17
1993 Maes N.C.M. (Bert) Klimmers belangrijk voor rijkdom bossen 2,1 Mb Tuin & Landschap. 15/22
1993 Maes N.C.M. (Bert) Meidoorn: karakteristieke Nederlandse struik 2 Mb Tuin & Landschap. 15/11
1993 Maes N.C.M. (Bert), Simons E. (Erik) Wintereik: 'opgeruimde' inlandse eik 2,2 Mb Tuin & Landschap
1992 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse fruitbomen: wilde appel en wilde peer
Bescherming in Nederland voorzichtig van start
2,4 Mb Tuin & Landschap. 14/7
1992 Maes N.C.M. (Bert) Kornoelje inheems in Nederland.
Veel toegepast door sierwaarde en spontane verjonging.
2,2 Mb Tuin & Landschap
1992 Maes N.C.M. (Bert) Selectie in bosrelicten levert prunuskloon "Landscape Bloom" op. 2,4 Mb Tuin & Landschap
1991 Maes N.C.M. (Bert); Vuure T. van (Cis ); Prins G. (Gert) Inheemse bomen en struiken in Nederland.
Bedreiging, behoud en herintroductie van inheems genenmateriaal
15,6 Mb
St. Kritisch Bosbeheer / Directie Bos- en Landschapsbouw
1990 Maes N.C.M. (Bert) De inheemse lindes in ons land 5,4 Mb Groen nr 11
1990 Maes N.C.M. (Bert) De linde in Nederland
Algemeen in woonomgeving, bijna verdwenen in natuur
5 Mb Tuin & Landschap. 12/2
1990 Maes N.C.M. (Bert) De lindeboom in Nederland
deel 1
deel 2 - een linde-excursie
deel 3- slot van de linde-excursie
 2,6 Mb Bomennieuws
1990 Maes N.C.M. (Bert) De lindesoorten van Nederland 2,4 Mb Gorteria 16
1989 Maes N.C.M. (Bert); Vuure T. van (Cis ) De linde in Nederland 33,1 Mb
Stichting Kritisch Bosbeheer / Directie Bos- en Landschapsbouw