Genenbank

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2021 Kemenade L. van (Lodewijk), Maes N.C.M. (Bert) Ecologisch Adviesbureau Maes, Copini P. (Paul), Brinkkemper O. (Otto)
Behoud genenbronnen van autochtone bomen en struiken in de Bossenstrategie 0,1 Mb Vakblad Natuur Bos Landschap
2019 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken
Over klimaatverandering en beplantingskeuze
2,7 Mb Oase
2019 Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) De problematiek van aanplant van heel veel bomen en nieuwe bossen: nieuwe problemen of nieuwe kansen?
- een bijdrage aan de discussie over de bossenstrategie

0,1 Mb stelling
2018 Maes N.C.M. (Bert), Veen P. (Peter) Sporen in het oeroude Elspeterbos 0,4 Mb Nieuwe Veluwe
2016 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen struiken van ons land.
Prachtig, maar bedreigd erfgoed
2,7 Mb  Hortus erfgoed
2003 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genenbank en Zaadgaarden voor behoud inheemse planten. 5 Mb Tuin & Landschap. 25/11
2002 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken nieuw in de Rassenlijst 3,5 Mb Tuin & Landschap
2000 Asscheman E. (Ed); Stolk T. (Ton); HooftmanJ. (Jeannet); Alkemade J. (Joop); Maes N.C.M. (Bert) Linde - (themanummer T&L) 2,8 Mb Tuin & Landschap - Thema
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Ketelaar H. (Henny) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Registratie- en kwaliteitscontrole van inheems genenmateriaal
1,3 Mb
IKC-NBLF; Min.LNV
1993 Maes N.C.M. (Bert) Onze inheemse boomsoorten 4,2 Mb Bomennieuws