Beschermd dorpsgezicht

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2016 Maes N.C.M. (Bert) De betekenis en ouderdom van de beplanting in de Koloniën van Weldadigheid.
Cultuurhistorische en ecologische waardestelling van bomen en heesters
in de Koloniën van Nederland en België
10,7 Mb
provincie Drenthe
2006 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma) Een beschrijving van de cultuurhistorische waardevolle groenelementen. Beschermd dorpsgezicht Steyl. 3,4 Mb
gemeente Venlo
2005 Maes N.C.M. (Bert) De Botanische Tuin van Steyl Jochum-Hof
Cultuurhistorische betekenis in relatie tot het Beschermd Dorpsgezicht van Steyl
2,4 Mb
gemeente Venlo