Beheer oude boskernen

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2023 Maes N.C.M. (Bert) De Veluwe als hotspot van wilde bomen en struiken 3,7 Mb Nieuwe Veluwe
2023 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen en wilde bomen en struiken in het beekdal ven de Vledder Aa.
Cultuurhistorische en genetische waarden
4,7 Mb
Arcadis Nederland B.V.
2022 Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk) Beheer en behoud van de boom- en struiklaag van het Zalkerbos.
Een onderzoek en beheeradvies van de autochtone bomen en struiken.
6,3 Mb
Natuur en Milieu Overijssel ism Bosgroepen Overijssel en Provincie Overijssel
2022 Buiter, R (Rob) Eigen bomen eerst - interview met Bert Maes over Atlas van wilde bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 3,4 Mb

2022 Böhre, P. (Paul) De oorsprong van onze bomen - interview met Bert Maes over Atlas van wilde bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 9,6 Mb Roots - mei
2022 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Bos Boerdam te Voorst
Natuur- en cultuurhistorische waarden en het beheer
8,7 Mb
gemeente Voorst
2022 Maes N.C.M. (Bert) Onze topbossen worden volgezet met blunderbomen 3,4 Mb De Levende Natuur
2021 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen bieden houvast voor aanpak klimaatvraagstuk 3,7 Mb Nieuwe Veluwe
2021 Maes N.C.M. (Bert), Dool E, van den (Emma) Resultaten Pilot herijking oude boskernen 9,2 Mb
Provincie Utrecht
2021 Maes N.C.M. (Bert) Van een rijk bomenverleden naar een arme toekomst - interview 1 Mb Boomzorg 2/2021
2021 Kemenade L. van (Lodewijk), Maes N.C.M. (Bert) Ecologisch Adviesbureau Maes, Copini P. (Paul), Brinkkemper O. (Otto)
Behoud genenbronnen van autochtone bomen en struiken in de Bossenstrategie 0,1 Mb Vakblad Natuur Bos Landschap
2021 Maes N.C.M. (Bert) New insights concerning identification, management and conservation of indigenous trees and shrubs in the Netherlands 2,3 Mb Controbu ii Botanice 2021; LVI: 149-167. Roemenië
2020 Maes N.C.M. (Bert) redactie Historische beplanting van Landweer langs de Snelle Loop 9,8 Mb
Waterschap Aa en Maas i.s.m. gemeentes Gemert-Bakel en Laarbeek; Heemkundekring
2020 Maes N.C.M. (Bert) Beheerplan 'Slangenbosje' te Soest 6,3 Mb rapport
gemeente Soest
2020 Maes N.C.M. (Bert), Veen P. (Peter) Herijking oude boskernen.
Landgoed Paleis Soestdijk.
15,8 Mb rapport
Provincie Utrecht
2020 Maes N.C.M. (Bert) Aanplant van wilde bomen verhoogt biodiversiteit digitaal Nature Today
2020 Maes N.C.M. (Bert), Aan de natuur overlaten: niet altijd een goed idee digitaal Nature Today
2020 Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk)
Behoud groen erfgoed.
Geef de wilde bomen en struiken in Nederland en toekomst.
0,1 Mb Vakblad Natuur Bos Landschap
2020 Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk) Geef wilde, autochtone bomen en struiken in Nederland een toekomst digitaal Nature Today
2020 Maes N.C.M. (Bert) 'Geef wilde bomen en struiken positie van een monument 0,1 Mb Duin.
2020 Maes N.C.M. (Bert) Het Savelsbos, het mooiste en oudste bos van Nederland 6,5 Mb Grueles 40
2020 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse wilde bomen en struiken, een bedreigd erfgoed 0,1 Mb Tussen Duin en Dijk
2020 Maes N.C.M. (Bert) Verborgen verleden van het woud 6 Mb Puur Natuur
2019 Kemenade L. van (lodewijk), Maes N.C. M. (Bert) Behoud groen erfgoed
Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland
6,8 Mb rapport
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
2019 Maes N.C.M. (Bert) Nauwelijks aandacht voor autochtone bomen in natuurbeheer
5,2 Mb Tuin & Landschap
2018 Maes N.C.M. (Bert); Dool E. van den (Emma); Eichhorn, K. (Karl); Loon R. van (René); Veen P. (Peter) Het beheer van wilde bomen en struiken in Natura 2000 boshabitas. 3,4 Mb De Levende Natuur
2018 Veen, P. (Peter); Maes N.C.M. (Bert); Dool E van den (Emma) Het Elspeterbos.
Een nieuwe kijk op een oud bos.
3,4 Mb De Levende Natuur
2018 Maes N.C.M. (Bert), Veen P. (Peter) Sporen in het oeroude Elspeterbos 0,4 Mb Nieuwe Veluwe
2017 Jongh I. de (Ineke); Maes N.C.M. (Bert)
Historische wallen in Het Groene Woud
Archeologisch en bos-historisch onderzoek naar de middeleeuwse wal om Het Speet in De Geelders
1,9 Mb Tijdschrift voor Historische Geografie
Stichting Brabantse Bronnen
2016 Smalbraak J. (Joanneke), Maes N.C.M. (Bert), Benthem M. van (Mark) Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen.
De rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink.
10 Mb
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
2016 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen. Het landschap van westelijk Noord-Brabant als cultuurhistorisch erfgoed. 5 Mb Hoofdstuk in Liber amicorum Karel Leenders bij zijn zeventigste verjaardag.
Titel: Op zand, zee en klei.

2016 Smalbraak J. (Joanneke), Maes N.C.M. (Bert), Berthem M. van (Mark) Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed. 8,8 Mb
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
2015 Maes N.C.M. (Bert), Westreenen F. van (Frank), Kraaij R. (Robin) Oude bossen, houtwallen en heggen in het hoogste Zuid-Limburg.
boek Stichting ARK
2015 Maes N.C.M. (Bert) De inheemse bomen en struiken van het hoogste Zuid-Limburg 3,1 Mb Planten
2012 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Advies voor het Herstelplan bomen in de Maasheggen van Staatsbosbeheer.
Keuze van boomsoorten en aantallen.
1,7 Mb
Staatsbosbeheer
2011 Maes N.C.M. (Bert), Boosten M. (Martijn), Jansen P. (Patrick), Benthem M. van (Mark) Boswallen. Handreiking voor het beheer.
Praktijkgids Probos Stichting Probos Wageningen
2011 Maes N.C.M. (Bert) Fruit in de Nederlandse natuur 2,4 Mb Tuin & Landschap. 35/8
2011 Maes N.C.M. (Bert) Natuurlijke rijkdom in Limburgs eikenbos 1,5 Mb Tuin & Landschap. 33/19
2011 Maes N.C.M. (Bert) De Eerdse bergen geven oorsprong niet zomaar prijs 1,0 Mb Tuin & Landschap 33/25
2010 Maes N.C.M. (Bert); Westreenen F. van (Freek) De Wilde mispel in Limburg
een inheems buitenbeentje, de Mieselaer of Mieselbaum
1,2 Mb Natuurhistorisch Maandblad. 10/4
2010 Bastiaens J, (Jan)
Vanden Bremt P. (Paul) Brinkkemper O. (Otto
Cosyns E. (Eric)
Deforce, K. (Koen)
De Keersmaeker L. (Luc)
Kooistra M.J. (Marja)
Leenders K.A.H.W. (Karel)
Van Loon R. (René)
Ludwig, H. (Herman)
Maes N.C.M. (Bert)
Vander Mijnsbrugge, K. (Kristine)
Tack G. (Guido)
Vera H. (Hein)
Zwaenepoel A. (Arnout)
Eikenerfgoed in Nederland en Vlaanderen. Eikenbossen en eikenstoven in heden, verleden en toekomst. 8,5 Mb Historisch-Geografisch-Tijdschrift. 28/4
2010 Maes N.C.M. (Bert) Brabants moerasbos refugium voor bijzondere inheemse planten 1,5 Mb Tuin & Landschap 32/23
2010 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken van Duinen en Brand 3,4 Mb Brabants landschap 167 - zomer 2010
2010 Maes N.C.M. (Bert) De Mieden, een landschap vol verrassingen 1,9 Mb Tuin & Landschap 32/18
2010 Maes N.C.M. (Bert) Uniek Limburgs lindebos herbergt winter- en zomerlinde 6,6 Mb Tuin & Landschap 32/2
2009 Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 1 - SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
10,6 Mb
Staatsbosbeheer
2009 Maes N.C.M. (Bert); Loon, R. van (René) Natura 2000. Deel 2 - geen SBB terreinen.
Integratie autochtone bomen en struiken.
3,8 Mb

2009 Maes N.C.M. (Bert) Quick scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden.

Bosgroep Zuid
2008 Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen behoeven apart beheer.
Bionieuws
2008 Maes N.C.M. (Bert) Op Oud Groevenbeek leeft het hakhout 6,2 Mb Tuin & Landschap
2008 Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (Rene) Oude Boskernen in Midden- en Oost-Brabant.
Autochtone bomen en struiken in vier reconstructiegebieden


Brabantse Milieu Federatie Tilburg
2007 Maes N.C.M. (Bert); Tienstra N. (Niels) Sallandse Heuvelrug: een paradijs voor bomen, vogels en mensen. 6,1 Mb Tuin en Landschap.
2007 Maes N.C.M. (Bert) Autochtoon plantsoen onvoldoende opgewassen tegen veranderd klimaat.
Tuin & Landschap. 29/15
2007 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Vlaanderen
Groencontact. 2
2006 Maes N.C.M. (Bert) Het Geldersch Landschap, hoeder van inheemse houtige gewassen 7,1 Mb Tuin & Landschap. 28/6
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Zeldzame resten genetisch erfgoed
Grasduinen. april
2006 Maes N.C.M. (Bert); Zwaenepoel A. (Arnout) Inheemse bomen en struiken opgetekend
AMBulletin. 7
2006 Maes N.C.M. (Bert) Twee inheemse eiken: hun herkomst, hun toekomst.
Tuin & Landschap. 24-thema
2006 Maes N.C.M. (Bert); Ludwig H. (Herman) Eik kenmerkend voor cultuurhistorie Nederland
Tuin & Landschap. 24-thema
2005 Spek Th.; Buiteveld J.; Copini P.; Exaltus R.; Groenewoudt B.J.; Groenman-van Waateringe W.; Jong A.C.; Kregten F. van; Maes N.C.M. (Bert); Mars A.; Ouden J. den; Rövekamp C. (Chris); Sass-Klaassen U.; Speleers B. Ouderdom en onstaanswijze van cirkelvormige eikenstrubben in het natuurterrein 'De Wilde Kamp" bij Garderen (Noord-West Veluwe) 30 Mb

Het Geldersch Landschap / ROB
2005 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oude boskernen op de Veluwe, een nieuwe beheersvisie gewenst 1,8 Mb De Levende Natuur. 106/2
2005 Zwaenepoel A. (Arnout) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de houtvesterijen Brugge en Gent. Onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afd. Bos en Groen
2005 Raev Ivan - editor; Boyan Rosnev; Alexander Alexandrov; Emil Popov; Grud Popov; Todor Lubenov; Hristo Tsakov; Plamen Mirchev; Maria Glushkova; Zdravko Vasilev; Geko Spiridonov. Review: Jaqcues de Smidt; Josef Fanta; Bert Maes; Peter Veen Inventory and strategy for sustainable management and protection of virigin forests in Bulgaria

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ;
2005 Biris I. (Iovu-Adrian); Veen P. (Peter ) - editors Inventory and strategy for sustainable management and protection of virigin forests in Romania

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ;
2004 Maes N.C.M. (Bert) Verslag en advies over Neerijnen, de Rijswaard en de Loenermark.

Het Geldersch Landschap
2003 Maes N.C.M. (Bert), Rövekanp C. (Chris) Exoten, een gevaar voor inheemse soorten? 2 Mb
Arbor Vitae
2002 Maes N.C.M. (Bert), Rövekanp C. (Chris) Exoten, een gevaar voor inheemse bomen? 4,1 Mb Tuin & Landschap
2002 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone Baum- und Staucharten Im Forstamt Hürtgenwald (Nordrhein-Westfalen).

Forstgenbank Arnsberg / Forstamt Hürtgenwald
2002 Maes N.C.M. (Bert) De Graafschap is een mix van bedreigde cultuur en natuur. 5,9 Mb Tuin & Landschap. 24/17
2001 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone Baum und Straucharten Im Forstamt Eschweiler (Nordrhein-Westfalen).

Forstgenbank Arnsberg / Forstamt Eschweiler
2001 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Bosranden verdienen aparte plek in landschapsbeheer.
Tuin & Landschap. 23/6
2001 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de duinen, deel 1. 5,6 Mb
Duin. 24/1
2001 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de duinen, deel 2. 7,3 Mb
Duin. 24/3
2001 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in het voormalige Beekbergerwoud.

Vereniging Natuurmonumenten
2000 Hees A. van, Maes N.C.M. (Bert), Rövekamp C. (Chris), Koopmans G. , Wieman E. Beheerplan A-locatie Elspeterbosch

Provincie Gelderland
2000 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het regionaal landschap Westvlaamse Heuvels (Oost-Vlaanderen); een onderzoek naar autochtone genenbronnen (met Bijlagedeel)

Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2000 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen. 10,8 Mb
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen / Provincie Oost-Vlaanderen / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
2000 Maes N.C.M. (Bert) Oud bos als bron van autochtone bomen en struiken. 5,9 Mb Nederlands bosbouw tijdschrift. 72/4
2000 Maes N.C.M. (Bert) Drie jaar onderzoek aan autochtone bomen en struiken in Vlaanderen.
Streepzaad. 6/2
1999 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Autochtone planten; resultaten na tien jaar onderzoek. 7,2 Mb Tuin & Landschap. 21/25
1999 Stortelder A.H.F.; Dort K.W. van; Schaminee J.H.J.; Smits N.A.C. Beheer van bosranden. Utrecht.


1999 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en Vlaamse Ardennen en de Houtvesterijen Hechtel en Bree.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Autochtone bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische impulsgebieden. Vulgariserende versie.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1998 Maes N.C.M. (Bert) Behoud inheems genenmateriaal van eiken op oefenterrein Leusderheide. 3,1 Mb Bosbouwvoorlichting.
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in de Provincie Noord-Holland.

22 Mb

provincie Noord-Holland / Min. LNV Directie Landelijk gebied
1998 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheemse genenmateriaal op de Veluwe.


1998 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in Vlaanderen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in de Ecologische Impulsgebieden.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Bos en Groen
1997 Maes N.C.M. (Bert) Autochtone wintereiken terug op de Leusderheide. Een verslag van een uniek project.
Tuin & Landschap. 19/9
1997 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg

Dienst Landelijk Gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1997 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse houtige gewassen in Drenthe. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen. I= 11 Mb
II= 11 Mb

provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
1997 Maes N.C.M. (Bert) Zwarte en witte els in Nederland volop te bewonderen
Tuin & Landschap. 19/4
1997 Maes N.C.M. (Bert) Zwarte populier, grauwe abeel en ratelpopulier 5 Mb Tuin & Landschap. 19/20
1996 Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Bathen K. Autochtone Baum- und Staucharten Im Linksrheinischen Teil des Wuchsgebietes Niederrheinisches Tiefland (Nordrhein-Westfalen).

Forstgenbank Arnsberg
1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Loon R. van (René) Inventarisatie van autochtone bomen en struiken in West- en Midden-Brabant 10,8 Mb
Dienst landinrichting en beheer Landbouwgronden Noord-Brabant/Stichting Noord-Brabants Landschap
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in de Achterhoek rond Winterswijk

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in de kustduinen


1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in het oostelijk rivierengebied

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Oost-Twente

1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zeeland

Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
1996 Maes N.C.M. (Bert) Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal van houtige gewassen in Zuid-Limburg

IKC-Natuurbeheer, Min. LNV / DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
1996 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Schovenhorst Project inheemse bomen en struiken 3,4 Mb
Stichting Schovenhorst, Putten
1996 Maes N.C.M. (Bert) Wilde gagel zit vol verrassingen 1,3 Mb Tuin & Landschap. 18/26
1995 Maes N.C.M. (Bert) Beheer van duinstruwelen 3,9 Mb Tuin & Landschap. 19/25
1995 Maes N.C.M. (Bert); Grimberg G.T.M. Conferentie de toekomst van inheemse bomen en struiken, in 1995

IKC-NBLF; Min.LNV
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.
Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal in de polders van Zuid-Holland en aangrenzende gebieden.
I= 8,3 Mb II= 19,7 Mb
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden
1995 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Inventarisatie inheems genenmateriaal in de kustduinen
I=21 Mb II=28,3 Mb
IKC-NBLF; Min.LNV
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject:Inventarisatie inheems genenmateriaal in Drenthe


provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Inventarisatie inheems genenmateriaal in het zeekleigebied van Zeeland en aangrenzende gebieden
13,2 MB
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
1995 Maes N.C.M. (Bert); Bruinsma J. Inheemse berken
Pionierbomen met een kort en krachtig leven
3,6 Mb Tuin & Landschap. 19/4
1995 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisaie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg 29,2 Mb
Dienst Landelijk gebied / Min. LNV Directie-Zuid
1994 Maes N.C.M. (Bert) Duinstruweel bevat dynamische en gevarieerde beplanting 3,2 Mb Tuin & Landschap. 18/24
1994 Maes N.C.M. (Bert) Esdoorns in Nederland: een randverschijnsel 2,1 Mb Tuin & Landschap. 18/9
1994 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: inheems genenmateriaal in de Achterhoek rond Winterswijk
2,1 Mb
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek / IKC-NBLF
1994 Maes N.C.M. (Bert) Herintroductie zeldzame Virbunum lantana aan te bevelen 2 Mb Tuin & Landschap. 18/14
1993 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.
Deelproject: randvoorwaarden en knelpunten bij behoud en toepassing van inheems genen materiaal
14,1 Mb
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek / IKC-NBLF
1993 Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.Deelproject: inventarisatie inheems genenmateriaal in Oost-Twente, Rivierengebied en Zuid-Limburg. 2,6 Mb
Informatie- en Kenniscentrum, Natuur, Bos, Landschap en Fauna
Wageningen
1993 Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Ketelaar H. (Henny) Het Beekbergerwoud, Natuurontwikkeling in een voormalig oerbos


1993 Maes N.C.M. (Bert) Hulst, een wintergroen buitenbeentje
Meer wilde bomen door minde intensief bosbeheer
3,5 Mb Tuin & Landschap. 15/26
1993 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse houtige planten hebben meer bescherming nodig 3,4 Mb Boomblad
1993 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse iepen minder gevoelig voor iepenziekte 3 Mb Tuin & Landschap. 15/17
1993 Maes N.C.M. (Bert) Leusderheide en de Stompert 9,3 Mb
Ministerie van Defensie en Heidemij
1993 Maes N.C.M. (Bert) Meidoorn: karakteristieke Nederlandse struik 2 Mb Tuin & Landschap. 15/11
1992 Maes N.C.M. (Bert) Inheemse fruitbomen: wilde appel en wilde peer
Bescherming in Nederland voorzichtig van start
2,4 Mb Tuin & Landschap. 14/7
1990 Maes N.C.M. (Bert) De linde in Nederland en omgeving 6,2 Mb MOLM
1989 Maes N.C.M. (Bert); Vuure T. van (Cis ) De linde in Nederland 33,1 Mb
Stichting Kritisch Bosbeheer / Directie Bos- en Landschapsbouw