Archeobotanie

jaar
auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
2007 Maes N.C.M. (Bert) Begraasde eikenclusters of hakhoutstoven.
Vakblad Natuur, Bos, Landschap. juni/juli
2006 Maes N.C.M. (Bert), Grimberg G. (Gerard) Het pitje en de kano.
Inheemse bomen en struiken beschreven.

Tuin & Landschap
2006 Maes N.C.M. (Bert) - redactie Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen
boek Ministerie LNV
2005 Spek Th.; Buiteveld J.; Copini P.; Exaltus R.; Groenewoudt B.J.; Groenman-van Waateringe W.; Jong A.C.; Kregten F. van; Maes N.C.M. (Bert); Mars A.; Ouden J. den; Rövekamp C. (Chris); Sass-Klaassen U.; Speleers B. Ouderdom en onstaanswijze van cirkelvormige eikenstrubben in het natuurterrein 'De Wilde Kamp" bij Garderen (Noord-West Veluwe) 30  Mb

Het Geldersch Landschap / ROB
2002 Maes N.C.M. (Bert); Brinkkemper O. (Otto) Sleedoorns en Pruimen
De Levende Natuur. 103/5
2000 Maes N.C.M. (Bert); Brinkkemper O. (Otto)
Autochtone bomen en struiken; een historische-ecologische benadering.
Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis gemeente Gent