2020

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) redactie Historische beplanting van Landweer langs de Snelle Loop 9,8 Mb
Waterschap Aa en Maas i.s.m. gemeentes Gemert-Bakel en Laarbeek; Heemkundekring
Maes N.C.M. (Bert) Aanplant van wilde bomen verhoogt biodiversiteit digitaal Nature Today
Maes N.C.M. (Bert), Aan de natuur overlaten: niet altijd een goed idee digitaal Nature Today
Maes N.C.M. (Bert) Beheerplan 'Slangenbosje"te Soest 6,3 Mb rapport
gemeente Soest
Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk)
Behoud groen erfgoed.
Geef de wilde bomen en struiken in Nederland en toekomst.
0,1 Mb Vakblad Natuur Bos Landschap
Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk) Geef wilde, autochtone bomen en struiken in Nederland een toekomst digitaal Nature Today
Maes N.C.M. (Bert) 'Geef wilde bomen en struiken positie van een monument 0,1 Mb Duin.
Maes N.C.M. (Bert), Veen P. (Peter) Herijking oude boskernen.
Landgoed Paleis Soestdijk.
15,8 Mb rapport
Provincie Utrecht
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse wilde bomen en struiken, een bedreigd erfgoed 0,1 Mb Tussen Duin en Dijk
Maes N.C.M. (Bert) Het Savelsbos, het mooiste en oudste bos van Nederland 6,5 Mb Grueles 40
Maes N.C.M. (Bert) Verborgen verleden van het woud 6 Mb Puur Natuur
Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Wilde en niet-wilde bomen in vegetatieopnamen.
Een voorstel voor een methode van specifieke notering van bomen en struiken in vegetatieopnamen en overwegingen daarbij.
6,3 Mb Stratiotes 55