2016

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland.
Cultuurhistorisch waardevolle bossen, houtwallen en heggen.
7,1 Mb
brochure Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Smalbraak J. (Joanneke), Maes N.C.M. (Bert), Berthem M. van (Mark) Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed. 8,8 Mb

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk
Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorie en beheer van een grenswalbeplanting.
Het Speet - de Geelders.
3,4 Mb
SPPiLL en Stichting Brabantse Bronnen, Liempde
Maes N.C.M. (Bert) De betekenis en ouderdom van de beplanting in de Koloniën van Weldadigheid.
Cultuurhistorische en ecologische waardestelling van bomen en heesters
in de Koloniën van Nederland en België
10,7 Mb
provincie Drenthe
Maes N.C.M. (Bert) De winterlinde, boom van het jaar 2016 2,4 Mb Groen. 11
Maes N.C.M. (Bert) Het Veldersch Bosch en de grenswal met Heerenbeek 2,1 Mb
Cursus Cultuurlandschappen van Noord-Brabant. Het Groene Woud. stichting Geomorfologie Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen. Het landschap van westelijk Noord-Brabant als cultuurhistorisch erfgoed.
Hoofdstuk in Liber amicorum Karel Leenders bij zijn zeventigste verjaardag.
5 Mb hoofdstuk in boek

Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen struiken van ons land.
Prachtig, maar bedreigd erfgoed
2,7 Mb  Hortus erfgoed
Maes N.C.M. (Bert) Ommerschans, strenge kolonie van groene weldadigheid 1 Mb
Tuin & Landschap. 1
Smalbraak J. (Joanneke), Maes N.C.M. (Bert), Benthem M. van (Mark) Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen.
De rol van bosgeschiedenis en erfgoed in het bosbeheer in Winterswijk en rond Roerdink.
10 Mb
Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk