2011

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert), Krüse H. (Hans) Beschermde muurplanten. Ecologie en technische maatregelen bij beheer en behoud 17,2 Mb Praktijkreeks Cultureel Erfgoed 48/17 redactie Praktijkreeks Cultureel Erfgoed Den Haag en Hylkema Consultants te Utrecht
Maes N.C.M. (Bert) Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed. 14,8 Mb Praktijkreeks Cultureel Erfgoed 48/17 redactie Praktijkreeks Cultureel Erfgoed Den Haag en Hylkema Consultants te Utrecht
Maes N.C.M. (Bert), Boosten M. (Martijn), Jansen P. (Patrick), Benthem M. van (Mark) Boswallen. Handreiking voor het beheer.
Praktijkgids Probos Stichting Probos Wageningen
Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorische waarde van groen erfgoed 5,1 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) De Eerdse bergen geven oorsprong niet zomaar prijs 1,0 Mb Tuin & Landschap 33/25
Bakker P. (Piet), Maes N.C.M. (Bert), Kruijer J.D. (Hans) De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland 5,8 Mb Gorteria 35
Maes N.C.M. (Bert) Fruit in de Nederlandse natuur 2,4 Mb Tuin & Landschap. 35/8
Maes N.C.M. (Bert) Historisch dendrologische waarden van de grachtbomen te Utrecht 6,8 Mb
Stadswerken
IBU Stadsingenieurs
gemeente Utrecht
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse iepen 2 Mb Tuin & Landschap 13A thema: Ulmus
Maes N.C.M. (Bert) Natuurlijke rijkdom in Limburgs eikenbos 1,5 Mb Tuin & Landschap. 33/19
Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Oude boskernen in de terreinen van Brabants landschap.
Inventarisatie van autochtone bomen en struiken
4,7 Mb
Brabants Landschap
Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René) Rapport autochtone beplanting Beekbergerwoud 5,8 Mb
Vereniging Natuurmonumenten
Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Rapport Maasheggen. Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 15,7 Mb
Staatsbosbeheer
Vander Mijnsbrugge K. (Kristien), Zwaenepoel A. (Arnout), Opstaele B. (Bart), Maes N.C.M. (Bert) Toppers in Vlaanderen 7,7 Mb Bosrevue (B)