<

2008

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) Advies muurbegroeiing Het Havik in Amersfoort. Regio 1

Gemeente Amersfoort
Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Groenendaal. Provincie Vlaams-Brabant.
Een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijke en inheemse genen bronnen.
6,4 Mb
Agentschap voor natuur en Bos, Brussel
Maes N.C.M. (Bert) Bomen na de laatste ijstijd in de Tuin van Noord.
Een project van Bomen Land en de Gemeente Leiden.


Bomen Land en Gemeente Leiden
Maes N.C.M. (Bert) Cultuurhistorische en ecologische waarden van een heesterstrook in het Beatrixpark.


Maes N.C.M. (Bert) Elzen in de lage landen 6,0 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Het Groene Woud is bron van bijzondere inheemse soorten. 5,7 Mb
Tuin & Landschap.
Fanta J, (Josef), Veen P. (Peter), Maes N.C.M. (Bert), Smidt, J. de (Jacques) KNNV brengt oerbossen in Roemenië en Bulgarije in kaart. 7 Mb
Natura. 4
Maes N.C.M. (Bert) Oerbos in het zand 8,2 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Op Oud Groevenbeek leeft het hakhout 6,2 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen behoeven apart beheer.
Bionieuws
Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in Het Groene Woud.
Een overzicht van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Landschap.
2,2 Mb
Natuurwerkgroep Liempde & Stichting Natuurprojecten Liempde
Van Loon, R. & Maes, N.C.M. Oude Boskernen in Midden- en Oost-Brabant. 10 Mb
Brabantse Milieufederatie
Leenders, K.., Maes, N.C.M., Jungerius, P., Van den Ancker, H., De Jongh, P. Oude bossen en wallen in Het Groene Woud
Verslag van een verkenning najaar 2008Maes N.C.M. (Bert) De oude kerktuin van Berghem
Ecologische en cultuurhistorische aspecten
0,2 Mb

Gemeente Oss
Maes N.C.M. (Bert), Loon R. van (René), Os, B. van (Bert) Van fijnsparbos tot kraamkamer voor inheems loofhout. 3,5 Mb
Tuin & Landschap.
Maes N.C.M. (Bert), Vander Mijnsbrugge K. (Kristine) Vlaanderen koestert oorspronkelijke bomen en struiken 8,5 Mb

Vander Mijnsbrugge K. (Kristine), Maes N.C.M. (Bert), Wilde appels in de Lage Landen bedreigd door habitatverlies en hybridisatie 1 Mb
Natuurfocus