2007

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) Autochtone bomen kunnen tegen een stootje. 5,7 Mb
Tuin & Landschap. 29/17
Maes N.C.M. (Bert) Autochtoon plantsoen onvoldoende opgewassen tegen veranderd klimaat.
Tuin & Landschap. 29/15
Maes N.C.M. (Bert) Begraasde eikenclusters of hakhoutstoven.
Vakblad Natuur, Bos, Landschap. juni/juli
Maes N.C.M. (Bert) Beheersvisie Jochum-Hof 1,9 Mb gemeente Venlo
Maes N.C.M. (Bert) Deventer-koplopers.
Autochtone genenbronnen en cultuurhistorie in de IJsseluiterwaarden.
2,2 Mb
DLG Overijssel, Provincie Overijsssl en Gemeente Deventer
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen 7,2 Mb
Groencontact
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken in Vlaanderen
Groencontact. 2
Maes N.C.M. (Bert) Oud Groevenbeek hakhout en hakhoutbeheer. 1,9 Mb
Vereniging Natuurmonumenten - Regio Gelderland
Maes N.C.M. (Bert) Oude boskernen in de Loonse en Drunense Duinen.
Een overzicht van de autochtone genenbronnen van bomen en struiken in het Nationaal Park.
1,4 Mb
Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen
Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Overijssel - Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer 6,3 Mb
Staatsbosbeheer
Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Westerwolde en Veelerveld.
Het landschap van de Ruiten Aa.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer (Groningen).
0,8 Mb
Staatsbosbeheer
Maes N.C.M. (Bert), Loon, R. van (René) Rapport Zuid- en Oost-Friesland.
Inventarisatie autochtone bomen en struiken in de terreinen van Staatsbosbeheer.
5,5 Mb
Staatsbosbeheer
Maes N.C.M. (Bert); Denessen R. (Roy) Redengevende omschrijving Botanische Tuin van De Jochum-Hof van Steyl.

gemeente Venlo
Maes N.C.M. (Bert); Tienstra N. (Niels) Sallandse Heuvelrug: een paradijs voor bomen, vogels en mensen. 6,1 Mb
Tuin en Landschap.
Hamor, Fedir e.a. Virgin forests of Transcarpathia. Inventory and management.
. Ministerie. LNV en Buitenlandse zaken