2000

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert); Brinkkemper O. (Otto)
Autochtone bomen en struiken; een historische-ecologische benadering.
Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis gemeente Gent
Maes N.C.M. (Bert) Autochtonous trees and shrubs in the Netherlands 9,3 Mb
Dendrological reasearchers in Estonia II Estonian Agricultural University
Forest Research Institute
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland; onderdeel boom en struiksoorten. Bijlage bij Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. 2,1 Mb
Min. LNV, Expertisecentrum LNV onderdeel natuurbeheer, Wageningen
Hees A. van, Maes N.C.M. (Bert), Rövekamp C. (Chris), Koopmans G. , Wieman E. Beheerplan A-locatie Elspeterbosch 6,6 Mb
Provincie Gelderland
Maes N.C.M. (Bert) Bomen en cultuurhistorie; hand in hand op Waardenkaart van Noord-Brabant. 9,2 Mb
Tuin & Landschap. 22/19
Maes N.C.M. (Bert) Bomen en geschiedenis 9,8 Mb hoofdstuk in Bomen en mensen. Een oeroude relatie. Bomenstichting
Maes N.C.M. (Bert) Drie jaar onderzoek aan autochtone bomen en struiken in Vlaanderen.
Streepzaad. 6/2
Maes N.C.M. (Bert), Rövekanp C. (Chris) Exoten, plaag en aanwinst 9,8 Mb Tuin & Landschap
Asscheman E. (Ed); Stolk T. (Ton); HooftmanJ. (Jeannet); Alkemade J. (Joop); Maes N.C.M. (Bert) Linde - (themanummer T&L) 2,8 Mb Tuin & Landschap - Thema
Maes N.C.M. (Bert) Meer natuur in tuin, park en buitenplaats 7,8 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Muurnatuur biedt onderdak aan broedvogels en insecten. 2,4 Mb
Tuin & Landschap. 22/8
Maes N.C.M. (Bert); m.m.v. Vuik W.
Muurvegetatie van de Utrechtse Gracht- en Werfmuren.

gemeente Utrecht
Maes N.C.M. (Bert), Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in de A-locatie Middachten en Havikwaard.
0,4 Mb
Provincie Gelderland
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen; een onderzoek naar autochtone genenbronnen in Vlaanderen. 10,8 Mb
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen / Provincie Oost-Vlaanderen / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in het regionaal landschap Westvlaamse Heuvels (Oost-Vlaanderen); een onderzoek naar autochtone genenbronnen (met Bijlagedeel)

Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels / Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Maes N.C.M. (Bert) Oud bos als bron van autochtone bomen en struiken. 6 Mb
Nederlands bosbouw tijdschrift. 72/4