1997

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) Aandacht voor inheemse bomen en struiken. (met determinatietabellen voor Crataegus en Rosa).
Streepzaad, 3 (2)
Maes N.C.M. (Bert) Autochtone wintereiken terug op de Leusderheide. Een verslag van een uniek project.
Tuin & Landschap. 19/9
Maes N.C.M. (Bert), Kuipers M.J., Klomp H. Michels J., Schulte A.G.(redactie), Vries A. de, Wielinga A.G.
Flora en fauna in en om ruïnes 10,1 Mb
hoofdstuk in Ruïnes in Nederland
Waanders Zwolle
Rijksdienst voor monumentenzorg
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris); Ketelaar H. (Henny) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Registratie- en kwaliteitscontrole van inheems genenmateriaal
1,3 Mb
IKC-NBLF; Min.LNV
Maes N.C.M. (Bert) Herintroductie van autochtone wintereiken op de Leusderheide
3,2 Mb Tuin & Landschap
Rövekamp C.J.A. (Chris); Maes N.C.M. (Bert); Inventarisatie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg

Dienst Landelijk Gebied / Min. LNV Directie-Zuid
Maes N.C.M. (Bert) Muurvegetatie van de Utrechtse gracht- en werfmuren 1,9 Mb bijlage I bijlage II

gemeente Utrecht
Maes N.C.M. (Bert) Native trees and shrubs, a neglected side of the wild flora. 0,7 Mb Acta botanica Neerlandica. nr 46.
Maes N.C.M. (Bert) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in de houtwallen en bosjes gelegen nabij Huis Den Doorn.

Grontmij
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Onderzoek naar autochtone boom- en struiksoorten in Nederland. 3,6 Mb Bosbouwvoorlichting. 6
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Oorspronkelijk inheemse houtige gewassen in Drenthe. Een onderzoek naar autochtone genenbronnen. I=11 Mb
II=11 Mb

provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
Maes N.C.M. (Bert) Wilde rozen rondom kasteel Amerongen 2,7 Mb Bulletin Kasteel Amerongen
Maes N.C.M. (Bert) Zwarte en witte els in Nederland volop te bewonderen 4,7 Mb Tuin & Landschap. 19/4
Maes N.C.M. (Bert) Zwarte populier, grauwe abeel en ratelpopulier 5 Mb Tuin & Landschap. 19/20