1995

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) Beheer van duinstruwelen 3,9 Mb Tuin & Landschap. 19/25
Maes N.C.M. (Bert); Grimberg G.T.M. Conferentie de toekomst van inheemse bomen en struiken, in 1995

IKC-NBLF; Min.LNV
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken.
Inventarisatie van autochtoon genenmateriaal in de polders van Zuid-Holland en aangrenzende gebieden.
I=8,3 Mb
II=19,7 Mb

Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden
Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: Inventarisatie inheems genenmateriaal in de kustduinen
I=21 Mb
II=28,3 Mb

IKC-NBLF; Min.LNV
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject:Inventarisatie inheems genenmateriaal in Drenthe


provincie Drenthe / Min. LNV Directie Noord / Dienst LBL / Vereniging Natuurmonumenten
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Inventarisatie inheems genenmateriaal in het zeekleigebied van Zeeland en aangrenzende gebieden
13,2 MB
Min. LNV, Directie Zuid-West / Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Zeeland.
Maes N.C.M. (Bert); Bruinsma J. Inheemse berken
Pionierbomen met een kort en krachtig leven
3,6 Mb Tuin & Landschap. 19/4
Maes N.C.M. (Bert); Rövekamp C.J.A. (Chris) Inventarisaie van oorspronkelijk inheems genenmateriaal in Noord- en Midden-Limburg 29,2 Mb
Dienst Landelijk gebied / Min. LNV Directie-Zuid
Maes N.C.M. (Bert) Rapport betreffende de boomverzorging van een aantal monumentale bomen en boomgroepen in Buren.
4,1 Mb

Maes N.C.M. (Bert) Toekomst monumentale bomen (iepen) van Andijk 3,7 Mb

Maes N.C.M. (Bert) Vlieren houden van dynamiek 2 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Wilde ribes behoort tot schaduwrijke ondergroei van bossen 1,9 Mb Tuin & Landschap