1994

auteur
titel
PDF
type uitgave
opdrachtgever
Maes N.C.M. (Bert) Duinstruweel bevat dynamische en gevarieerde beplanting 3,2 Mb Tuin & Landschap. 18/24
Maes N.C.M. (Bert) Esdoorns in Nederland: een randverschijnsel 2,1 Mb Tuin & Landschap. 18/9
Maes N.C.M. (Bert) Genetische kwaliteit inheemse bomen en struiken
Deelproject: inheems genenmateriaal in de Achterhoek rond Winterswijk
2,1 Mb
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek / IKC-NBLF
Maes N.C.M. (Bert) Grienden en wilgenbossen sterven langzaam uit 3,2 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Herintroductie zeldzame Virbunum lantana aan te bevelen 2 Mb Tuin & Landschap. 18/14
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse bomen en struiken bedreigd in voortbestaan 1,1 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Inheemse struikwilgen voor de drogere gronden 1,9 Mb Tuin & Landschap
Maes N.C.M. (Bert) Knotwilg symbolisch voor Hollands polderlandschap 3,1 Mb Tuin & Landschap. 18/5
Maes N.C.M. (Bert) Weespervaart en Gaasp tussen Diemen en Driemond.
Ecologisch beheer van wegbeplanting en oevers.
13,7 Mb
Stedelijk beheer Amsterdam, Bureau Stadsecologie
Maes N.C.M. (Bert) Wilde rozen leveren bijdrage aan structuurrijkdom in natuur 2,9 Mb Tuin & Landschap